AIRSTAGE VRF-system J-IVS Series

Funktioner

Vanliga funktioner

Seriens funktioner

 • Ny intelligent köldmediekontroll
 • Yttre statiskt tryck
 • Avancerad högeffektiv teknik
 • Lätt att bära, lätt att installera
 • Liten, lätt utomhusenhet
 • Tyst konstruktion
 • Lång rörlängd
 • Upp till 13 inomhusenheter* kan anslutas
 • Oavbruten oljeåtervinning
 • Enklare installation

Utbud av utomhusenheter

4 hk AJY040LCLDH
5 hk AJY045LCLDH
6 hk AJY054LCLDH

Funktioner

08:38

Ny intelligent köldmediekontroll

Fujitsu General presenterar utomhusenheter som är utrustade med köldmediekontroll.

Köldmediekontrollen drivs med lämplig styrning som motsvarar rummets värmebelastning och ger en behagligare miljö. Köldmediekontrollen kan också ge större energibesparingar.

Nuvarande modell (J-IIS): Utomhusenheten levererar konstant kapacitet oavsett inomhusenhetens krav. Ny modell (J-IVS): Utomhusenheten ger tillräcklig kapacitet för att möta inomhusenhetens krav.
*
Förbättringen tack vare styrningen och den faktiska sinusvågen varierar beroende på kombinationen av inomhusenhetens och systemets driftvillkor.

Yttre statiskt tryck

Yttre statiskt tryck mäter upp till 25 Pa för modeller på 4/5/6 hk.

Avancerad högeffektiv teknik

1. Stor propellerfläkt

En stor propellerfläkt med optimerad bladvinkel ger både hög prestanda och tyst drift.

2. Likströmsfläktmotor

En liten, flerstegs likströmsfläktmotor bidrar till högeffektiv och tyst drift.

3. Stor värmeväxlare

Den stora värmeväxlaren med tre rader förbättrar värmeväxlingsprestandan avsevärt.

* Kopparrör för hög värmeöverföring (förbättrad ledvinkel)

4. Inverterstyrning med likström

Den aktiva filtermodulen förbättrar effektiviteten.

5. Kompakt och högpresterande dubbelroterande likströmskompressor

Hög effektivitet uppnås vid alla kompressorbelastningar. Särskilt höga prestanda uppnås i intervallet låg till medelhög belastning.

Gummi för tyst drift, högeffektiv kompressormotor, optimerad design för köldmedieflöde, mycket exakta delar

Lätt att bära, lätt att installera

Aktuell modell/6 hk klass

Höjd: 1 334 mm, vikt: 119 kg

Ny modell (J-IVS)/6 hk-klass

Höjd: 998 mm, vikt: 88 kg

Liten, lätt utomhusenhet

Utomhusenheterna i den här serien är mer kompakta än konventionella utomhusenheter med jämförbar kapacitet. De kan installeras på en balkong, under räcket. Med en höjd på mindre än 1 m kan de monteras i trånga utrymmen, t.ex. under fönster.

Tyst konstruktion

Betydligt lägre ljudnivåer uppnås genom användning av en dubbelroterande likströmskompressor, inverterteknik och en avancerad utformning av luftflödesstrukturen.

Lång rörlängd

Vår avancerade styrteknik för köldmedium utökar den maximalt tillåtna längden på köldmedierören till 80 m. Det ger större flexibilitet i systemutformningen.

Upp till 13 inomhusenheter* kan anslutas

Med en kombination av mindre men tillräckligt kraftfulla inomhusenheter och en ny utomhusenhet med optimerad värmeväxlarstruktur kan man ansluta upp till 13 inomhusenheter, vilket är bäst i klassen.

* Modell på 6 hk

Oavbruten oljeåtervinning

Ett bekvämt tillstånd i rummet bibehålls i oljeåtervinningsläge eftersom produkten fortsätter att fungera utan att kylning eller uppvärmning stoppas.

Enklare installation

Funktion för anslutningskontroll: Korrekt kablageanslutning och adressinställningar kan kontrolleras genom att köra en snabbkontroll.

 • Visar numret för varje ansluten inomhusenhet.
 • Visar det dubbla adressnumret som tilldelats en inomhusenhet.