Luft till vatten värmepump-system Split-typ Comfort-serien R32


Funktioner

Hög temperatur på utloppsvatten

Utloppsvattnets temperatur kan nå upp till 55 °C utan reservvärmare. Varmvatten kan kontinuerligt tillföras i hela huset, även när utomhustemperaturen sjunker till -10 °C.

*
Om du vill höja temperaturen på vattentillförseln till över 55 °C använder du en reservvärmare som komplement till den primära värmaren.

Ökad energieffektivitet

Värmepumparna i Luft till vatten värmepump-systemen fungerar mer effektivt och förbrukar mindre energi än konventionella värmesystem.

Energieffektivitetsklass

*
Temperaturtillämpning: Uppvärmningstemp. 35 °C

Hög värmefaktor (COP, Coefficient of Performance)

Förhållanden: Utomhustemp. 7 °C; uppvärmningstemp. 35 °C