Split-typ Comfort-serien R32 WSYA050ML3 / WOYA060KLT

Hydraulic unit and outdoor unit

Hydraulenhet :
WSYA050ML3
Utomhusenhet :
WOYA060KLT
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Hög temperatur på utloppsvatten
  • Hög COP


Specifikationer

Kapacitetsområde 5
7 °C/35 °C golvvärme *1 Uppvärmningskapacitet 4.50 kW
Ineffekt 0.949 kW
COP 4.74
2°C/35 °C golvvärme *1 Uppvärmningskapacitet 4.50 kW
Ineffekt 1.33 kW
COP 3.39
-7°C/35 °C golvvärme *1 Uppvärmningskapacitet 4.40 kW
Ineffekt 1.59 kW
COP 2.76
Bläddra

Egenskaper för uppvärmning av utrymmen *2

Temperaturtillämpning 55 °C 35 °C
Energieffektivitetsklass A++ A+++
Nominell värmeeffekt 5 kW 5 kW
Energieffektivitet för uppvärmning av ett säsongsutrymme (ηs) 125 % 175 %
Årlig energiförbrukning 3,035 kWh 2,322 kWh
Ljudeffektnivå Hydraulisk inomhusenhet 40 dB(A)
Utomhusenhet 57 dB(A)
Bläddra

Specifikationer för hydraulisk inomhusenhet

Strömkälla Fas 1 ø
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Nettomått Höjd 847 mm
Bredd 450 mm
Djup 493 mm
Nettovikt 41 kg
Vattencirkulation Min./Max. 7.6 / 22.0 L/min
Bufferttankens kapacitet 16 L
Expansionskärlets kapacitet 8 L
Temperaturområde för utloppsvatten Max. 55 °C
Diameter på vattenrörets anslutning Flöde Ø 25.4 mm
Retur Ø 25.4 mm
Reservvärmare Kapacitet 3.0 ( ) kW
Bläddra

Specifikationer för utomhusenheter

Strömkälla Fas 1 ø
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Ström Max. 13.0 A
Nettomått Höjd 632 mm
Bredd 799 mm
Djup 290 mm
Nettovikt 39 kg
Köldmedium (Global uppvärmningspotential) R32 (675)
Köldmediepåfyllning 0.97 kg
Extra köldmediepåfyllning 25 g/m
Anslutningsrörets diameter Vätska Ø 6.35 mm
Gas Ø 12.70 mm
Rörlängd Min./Max. 3 / 30 m
Förladdning 15 m
Höjdskillnad Max. - 20 m
Driftsområde Uppvärmning -20 till 35 °C
Bläddra
*1:
Uppvärmningskapacitet, ineffekt och COP mäts med standarden EN14511. Användningsmiljö, t.ex. drift av uppvärmningsutrustningen, rumstemperatur och justeringar av styrenhet, kan skapa skillnader mellan praktiskt fastställda värden och dessa värden.
*2:
All information om ErP kan hämtas från www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/

Mått

Hydraulenhet : WSYA050ML3

Utomhusenhet : WOYA060KLT

Tillvalsdelar

Andra kretssatsen
UTW-KZSXE
Anslutningssats för varmvattenberedare
UTW-KBSXD
Balanseringskärl
UTW-TEVXA
DHW-kit
UTW-KDWXD (extern)
DHW-tank
UTW-T20AXH (200 l)
DHW-tank
UTW-T30AXH (300 l)
DHW-tank
UTW-T40AXH (400 l)
DHW-tank
UTW-T20BXH (200 l)
DHW-tank
UTW-T30BXH (300 l)
DHW-tank
UTW-T40BXH (400 l)
Poolkit
UTW-KSPXD
Värmeväxlare för poolkit
UTW-ESPXA
Kylsats
UTW-KCLXD
Förlängningssats för reglering
UTW-KREXD
Dräneringstråg
UTW-KDPXB
Primär kaskadsats (LPB-klämma medföljer)
UTW-KCMXE
Sekundär kaskadsats (LPB-klämma medföljer)
UTW-KCSXE
HMI-kit
UTW-KHMXE
Fjärrstyrenhet
UTW-C74TXF
Fjärrstyrenhet
UTW-C74HXF
Fjärrstyrenhet
UTW-C78XD
Fjärrstyrenhet
UTW-C78XD-E
Rumstermostat
UTW-C55XA
Rumstermostat
UTW-C58XD
Sändare för utomhusgivare
UTW-MOSXD
RF-modul
UTW-MRCXD
Webbserver
UTW-KW1XD
Webbserver
UTW-KW4XD
LPB-klämma
UTW-KL1XD
MODBUS®-klämma
UTW-KMBXE
Basvärmare
UTW-HAMXE
Basvärmare
UTW-HAMXF
Service Tool (OCI700-adapter ingår)
UTW-KSTXD
Service Tool-programvara
UTW-KPSXD
externa anslutningssatser
UTY-XWZXZ2
Reservvärmarsats
UTW-KBHXL
UTW-KHMXE,UTW-C74TXF,UTW-C74HXF:
19 språk ingår, ingen separat östeuropeisk fjärrkontroll behövs. C74TXF: Inbyggd rumstemperaturgivare C74HXF: Inbyggd rumstemperatur- och fuktighetsgivare
UTW-C78XD-E:
Östeuropeiska språk (engelska, tjeckiska, slovakiska, polska, turkiska, ungerska, ryska, slovenska, grekiska, serbiska)
UTW-KSTXD:
UTW-KL1XD krävs för anslutningen.
UTW-KPSXD:
UTW-KW1XD eller UTW-KW4XD krävs för anslutningen.
UTW-KMBXE:
Ytterligare tillvalsdel krävs