Integritetspolicy

Fujitsu General Limited (FGL) tar integritetsfrågor på allvar och har utarbetat denna integritetspolicy för att informera dig om hur FGL samlar in, använder och lämnar ut information, inklusive personlig information enligt definitionen nedan, i samband med din användning av ”tjänsterna”, som består av (i) FGL:s webbplats (”webbplatsen”) och (ii) alla tjänster och allt innehåll som tillhandahålls av FGL i samband med denna webbplats.

Din användning av denna webbplats innebär att du godkänner villkoren i denna integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy ska du inte använda denna webbplats. Genom att tillhandahålla din personliga information (enligt definitionen nedan) till FGL, bekräftar du att sådan personlig information kan användas och lämnas ut i enlighet med denna integritetspolicy.

1. Personlig information

”Personlig information” är information som identifierar dig som individ eller relaterar till en identifierbar person. FGL samlar in följande personliga information om dig i samband med att du registrerar dig och använder tjänsterna:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer

2. Annan information

”Annan information” är all information som inte avslöjar din identitet eller direkt avser någon individ. Utöver personlig information samlar FGL även in (både aktivt och passivt) annan information som anges nedan i samband med din användning av tjänsterna. FGL kan använda annan information för alla ändamål, förutsatt att, om FGL måste behandla annan information som personlig information enligt tillämpliga lagar, kan FGL använda den för samma ändamål som FGL använder och lämnar ut personlig information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Annan information som vi kan samla in om din användning av tjänsterna omfattar:

 • Användningsdata: FGL kan samla in data och statistik om din användning, till exempel när, hur och hur länge du använder tjänsterna.
 • Enhetsdata: FGL kan samla in den tilldelade IP-adressen för enheten du använder eller får tillgång till tjänsterna med.

3. Aggregerad personlig information

Aggregerad personlig information är personlig information och annan information som sammanställs på ett aggregerat sätt och identifierar inte dig som individ eller någon annan användare av tjänsterna. FGL kan till exempel aggregera personlig information och annan information för att uppskatta andelen användare som besöker webbplatsen från ett visst land eller en viss region. FGL kan använda och lämna ut sådan aggregerad personlig information för legitima ändamål. FGL kan till exempel dela sådan aggregerad personlig information med sina anknutna bolag, ombud och affärspartner för deras marknadsföring och för andra affärsändamål, och lämna ut användarstatistik i form av aggregerad personlig information för att beskriva FGL:s tjänster för nuvarande och potentiella affärspartner samt andra tredje parter för legitima ändamål.

4. Hur vi använder din personliga information

Utan begränsning till bestämmelserna i avsnitt 3 kan FGL använda dina personuppgifter och annan information utan föregående meddelande till dig för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla tjänsterna till dig, samt för att svara på dina frågor och uppfylla dina önskemål
 • För att bedriva normal företagsverksamhet, t.ex. utföra dataanalys och analyser, utveckla nya produkter och tjänster och tillhandahålla, underhålla, utveckla och förbättra tjänsterna

5. Delning av din personliga information med tredje part

FGL ägnar sig inte åt att sälja din personliga information till tredje part. Under vissa omständigheter kan FGL dock dela din personliga information med tredje part utan föregående meddelande till dig, inbegripet för de ändamål som anges i avsnitt 4 och under de omständigheter som anges nedan och för andra legitima ändamål:

 • FGL:s dotterbolag och anknutna bolag

FGL kan dela din personliga information med dess dotterbolag och anknutna bolag. FGL är ensam ansvarig för hanteringen av sådan delad personlig information.

 • Tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter

När FGL anser att det är nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lagar, inklusive lagar utanför ditt hemland, (b) för att följa rättsliga processer, (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland, (d) för att verkställa FGL:s villkor, (e) för att skydda affärsverksamheten för FGL eller FGL:s anknutna bolag, (f) för att skydda rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom för FGL, eller för FGL:s anknutna bolag, dig eller andra, och (g) för att tillåta FGL att hitta tillgängliga åtgärder eller förhindra skador som FGL kan drabbas av.

 • Andra tredje parter

Tredje parter som uppstår i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring, eller annan disposition, direkt eller indirekt, av hela eller någon del av FGL:s verksamheter, tillgångar eller aktier (inklusive som ett resultat av konkurs eller liknande förfarande)

6. Säkerhet

FGL använder rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa metoder för att skydda personlig information inom organisationen. Inget system för dataöverföring eller lagring kan emellertid vara 100 % säkert. Om du har anledning att tro att din interaktion med FGL inte längre är säker (till exempel om du anser att säkerheten för ditt konto har äventyrats) ska du omedelbart meddela FGL i enlighet med avsnittet ”Kontakta FGL” nedan.

7. Alternativ och tillgång

Enligt beskrivningen i denna integritetspolicy kan du när som helst välja att inte lämna ut din personliga information till FGL via tjänsterna. Om du gör det kan det dock hindra dig från att få viss information via tjänsterna.

 • Ta emot elektronisk kommunikation från FGL

Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsrelaterad e-post från oss kan du välja bort det genom att följa instruktionerna i sådana e-postmeddelanden.

 • FGL:s delning av din personliga information med sina anknutna bolag i deras direktmarknadsföring

Om du inte vill att FGL ska dela din personliga information med sina anknutna bolag i deras direktmarknadsföring kan du välja bort det genom att följa instruktionerna i de tillämpliga e-postmeddelandena.

Om du väljer att inte ta emot något av föregående meddelanden via de medel som beskrivs ovan kommer FGL att försöka tillgodose din begäran så snart som det är praktiskt möjligt. Observera att FGL kan fortsätta att skicka vissa typer av meddelanden till dig, t.ex. administrativa eller tjänsterelaterade meddelanden.

8. Granska eller uppdatera din personliga information

Om du vill få tillgång till, ändra eller uppdatera den personliga information du har lämnat till FGL kan du göra det genom att följa instruktionerna i avsnittet ”Kontakta FGL” nedan.

Om du har frågor om FGL:s hantering av den personliga information du har lämnat till FGL kontaktar du FGL med hjälp av frågeformuläret som tillhandahålls via länken nedan.

Ange din begäran tydligt i formuläret. För att skydda dig behandlar FGL en begäran som endast gäller personlig information som är kopplad till en e-postadress som du skickar ett ifyllt formulär till FGL från, och FGL kan behöva verifiera din identitet innan din begäran behandlas. FGL försöker svara på din begäran så snart som det är praktiskt möjligt.

Observera att FGL kan behöva behålla viss information i arkiveringssyfte och att viss restinformation finns kvar i FGL:s databaser och andra register, som inte tas bort.

Frågeformulär (globala webbplatsen)

9. Lagring av din personliga information

FGL behåller din personliga information under den tid som krävs för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

10. Användning av tjänster av minderåriga

Tjänsterna är inte avsedda för barn under 13 år och FGL begär att de inte tillhandahåller personlig information via tjänsterna. Om du är under 13 år ska du inte lämna någon personlig information om dig till FGL. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personlig information till FGL genom tjänsterna, ska du kontakta oss så raderar FGL denna information från sina databaser.

11. Överföring av personlig information

Tjänsterna hanteras och drivs av FGL i Japan. Din personliga information samlas in, lagras och behandlas i Japan. Din användning av tjänsterna utgör ditt samtycke till att vi överför din personliga information till länder utanför ditt hemland som kan ha dataskyddslagar och -förordningar som skiljer sig från de i ditt hemland. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndigheter i länder utanför ditt hemland komma åt din personliga information.

12. Känslig information

DU SKA INTE skicka, lämna ut eller på annat sätt tillgängliggöra känslig personlig information om dig, t.ex. ditt personnummer och information om din ras eller etniska bakgrund, politisk åsikt, religion eller andra övertygelser, hälsa, biometriska eller genetiska egenskaper och straffuppgifter, via tjänsterna eller på annat sätt.

13. Cookies

En cookie är information som en webbplats kan skicka till din webbläsare och som lagras på din dator. Den lagrar inte någon personlig information och används för att förbättra funktionen på en webbplats och för att anonymt spåra användarnas besök på webbplatsen, vilket gör att webbplatsens operatör kan förbättra den övergripande användarupplevelsen på webbplatsen. Vi använder inte information som samlas in från cookies baserat på din plats, IP-adress, internetleverantör, företag eller andra identifierbara data. Vi kan till exempel spåra det totala antalet besökare på en viss sida på den här webbplatsen, registrera varifrån de kommer och vilka sökord de anger i en sökmotor för att hitta den här webbplatsen.

Mer information om cookies, hur vi använder dem och hur de kan avaktiveras finns i vår cookiepolicy.

Cookiepolicy

14. Ändringar i integritetspolicyn

FGL förbehåller sig rätten att när som helst ändra, modifiera eller uppdatera denna integritetspolicy. Förklaringen ”SENAST UPPDATERAD” längst ned på den här sidan anger när denna integritetspolicy uppdaterades senast. Din fortsatta användning av eller tillgång till tjänsterna efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner sådana ändringar.

15. Kontakta FGL

Om du har frågor om FGL:s hantering av den personliga information du har lämnat till FGL kontaktar du FGL med hjälp av det frågeformulär som tillhandahålls via länken nedan.

När du kontaktar oss via e-post ska du inte inkludera känslig information i e-postmeddelandet, eftersom e-postkommunikation inte alltid är säker.

Frågeformulär (globala webbplatsen)

SENAST UPPDATERAD: Maj 2018


Koncernbolagets integritetspolicy