Ventilator för energiåtervinning UTZ-BD025C

ERV UTZ-BD025BT

Ventilator för energiåtervinning :
UTZ-BD025C
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Energieffektivitet och miljö
  • Tyst drift
  • Utökat område för yttre statiskt tryck
  • Tunn utformning för enklare montering
  • Omvänd montering av direkt lufttillförsel och uttömningssystem


Specifikationer

Nominell luftflödeshastighet 250 m³ /h
Strömkälla 220 - 240 V
50 Hz
Värmeväxlingsventilation Ineffekt (Extra hög) 128 W
Hög 123 W
Låg 96 W
Luftflödeshastighet (Extra hög) 250 m³ /h
Hög 250 m³ /h
Låg 190 m³ /h
Yttre statiskt tryck (Extra hög) 105 Pa
Hög 95 Pa
Låg 45 Pa
Effektivitet vid temperaturväxling (Extra hög) 75 %
Hög 75 %
Låg 77 %
Effektivitet vid energiutbyte Kylning (Extra hög) 63 %
Hög 63 %
Låg 65 %
Effektivitet vid energiutbyte Värmepump (Extra hög) 70 %
Hög 70 %
Låg 72 %
Ljudtrycksnivå*2 (Extra hög) 31.5 dB*
Hög 30.5 dB*
Låg 26.5 dB*
Normal ventilation Ineffekt (Extra hög) 128 W
Hög 123 W
Låg 96 W
Luftflödeshastighet (Extra hög) 250 m³ /h
Hög 250 m³ /h
Låg 190 m³ /h
Yttre statiskt tryck (Extra hög) 105 Pa
Hög 95 Pa
Låg 45 Pa
Ljudtrycksnivå*2 (Extra hög) 31.5 dB*
Hög 30.5 dB*
Låg 26.5 dB*
Nettomått Höjd 882 mm
Bredd 599 mm
Djup 270 mm
Nettovikt 29 kg
Utloppskanalens diameter 150 mm
Driftsområde -10 till 40 °C
Max. luftfuktighet 85 %
Bläddra
*
Ljudnivån mäts 1,5 m under enhetens mitt
*2.
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.

Mått

Ventilator för energiåtervinning : UTZ-BD025C

Ventilatorenhet för energiåtervinning – mått