Värmeåtervinning av modulär typ V-IV-serien AJY414LALDH

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY144LALDH
Utomhusenhet :
AJY144LALDH
Utomhusenhet :
AJY126LALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Effektivitet i faktiska driftvillkor
  • Den energibesparande tekniken som förbättrat driftseffektiviteten


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 46 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 64
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 65.0 - 195.0 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 130.0 kW
Uppvärmning 130.0 kW
Ineffekt Kylning 46.66 kW
Uppvärmning 39.26 kW
EER Kylning 2.79 W/W
COP Uppvärmning 3.31 W/W
Luftflödeshastighet 13700 + 13700 + 13000 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 67 dB(A)
Uppvärmning 69 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 11 x 1 + 11 x 1 + 11 x 1 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått
Höjd X Bredd X Djup
1690 x 1240 x 765 mm
1690 x 1240 x 765 mm
1690 x 1240 x 765 mm
Nettovikt 275 kg
275 kg
275 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ19.05 mm
Gas φ41.27 mm
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -5 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY144LALDH / AJY144LALDH / AJY126LALDH

Utomhusenhet