Värmeåtervinning av modulär typ V-IV-serien AJY072LALDH  [3Fas]

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY072LALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Effektivitet i faktiska driftvillkor
  • Den energibesparande tekniken som förbättrat driftseffektiviteten

Kapacitet

Kylning   22.4 kW
Uppvärmning   22.4 kW (Nominell) / 25.0 kW (Max.)


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 8 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 17
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 11.2 - 33.6 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas 3N
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 22.4 kW
Nominell Uppvärmning 22.4 kW
Max. Uppvärmning 25.0 kW
Ineffekt Kylning 5.95 kW
Uppvärmning 5.42 kW
Nominell Uppvärmning 5.42 kW
Max. Uppvärmning 6.26 kW
EER Kylning 3.76 W/W
COP Nominell Uppvärmning 4.13 W/W
Max. Uppvärmning 3.99 W/W
Luftflödeshastighet 11100 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 58 dB(A)
Uppvärmning 59 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 79 dB(A)
Uppvärmning 80 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 7.5 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1690 mm
Bredd 930 mm
Djup 765 mm
Nettovikt 252 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.7 kg (24.4 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ12.7 mm
Gas φ22.22 mm
Total rörlängd 700 m
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY072LALDH

Utomhusenhet