Värmeåtervinning av modulär typ V-IV-serien AJY144LALDH  [3Fas]

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY144LALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Effektivitet i faktiska driftvillkor
  • Den energibesparande tekniken som förbättrat driftseffektiviteten

Kapacitet

Kylning   45.0 kW
Uppvärmning   45.0 kW (Nominell) / 48.0 kW (Max.)


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 16 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 34
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 22.5 - 67.5 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas 3N
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 45.0 kW
Nominell Uppvärmning 45.0 kW
Max. Uppvärmning 48.0 kW
Ineffekt Kylning 16.74 kW
Uppvärmning 13.76 kW
Nominell Uppvärmning 13.76 kW
Max. Uppvärmning 15.02 kW
EER Kylning 2.68 W/W
COP Nominell Uppvärmning 3.27 W/W
Max. Uppvärmning 3.19 W/W
Luftflödeshastighet 13700 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 63 dB(A)
Uppvärmning 65 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 86 dB(A)
Uppvärmning 87 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 11.0 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1690 mm
Bredd 1240 mm
Djup 765 mm
Nettovikt 275 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ12.7 mm
Gas φ28.58 mm
Total rörlängd 700 m
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY144LALDH

Utomhusenhet