Värmeåtervinning av modulär typ V-IV-serien AJY090LALDH  [3Fas]

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY090LALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Effektivitet i faktiska driftvillkor
  • Den energibesparande tekniken som förbättrat driftseffektiviteten

Kapacitet

Kylning   28.0 kW
Uppvärmning   28.0 kW (Nominell) / 31.5 kW (Max.)


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 10 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 21
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 14.0 - 42.0 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas 3N
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 28.0 kW
Nominell Uppvärmning 28.0 kW
Max. Uppvärmning 31.5 kW
Ineffekt Kylning 9.06 kW
Uppvärmning 7.44 kW
Nominell Uppvärmning 7.44 kW
Max. Uppvärmning 8.98 kW
EER Kylning 3.09 W/W
COP Nominell Uppvärmning 3.76 W/W
Max. Uppvärmning 3.50 W/W
Luftflödeshastighet 11100 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 58 dB(A)
Uppvärmning 60 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 79 dB(A)
Uppvärmning 81 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 7.5 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1690 mm
Bredd 930 mm
Djup 765 mm
Nettovikt 252 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.7 kg (24.4 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ12.7 mm
Gas φ22.22 mm
Total rörlängd 700 m
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY090LALDH

Utomhusenhet