Värmeåtervinning av modulär typ V-IV-serien AJY162LALDH

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY090LALDH
Utomhusenhet :
AJY072LALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Effektivitet i faktiska driftvillkor
  • Den energibesparande tekniken som förbättrat driftseffektiviteten


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 18 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 39
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 25.2 - 75.6 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 50.4 kW
Uppvärmning 50.4 kW
Ineffekt Kylning 15.01 kW
Uppvärmning 12.86 kW
EER Kylning 3.36 W/W
COP Uppvärmning 3.92 W/W
Luftflödeshastighet 11100 + 11100 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 61 dB(A)
Uppvärmning 63 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 82 Pa
Kompressorns motoreffekt 7.5 x 1 + 7.5 x 1 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått
Höjd X Bredd X Djup
1690 x 930 x 765 mm
1690 x 930 x 765 mm
Nettovikt 252 kg
252 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.7 kg (24.4 CO2eq–T)
11.7 kg (24.4 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ15.88 mm
Gas φ28.58 mm
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -5 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY090LALDH / AJY072LALDH

Utomhusenhet