แขวนฝ้า AUYA45LCLU

คอยล์เย็น / คอยล์ร้อน

รุ่น DC ทั้งหมด R410A 10 Years Warranty
คอยล์เย็น :
AUYA45LCLU
คอยล์ร้อน :
AOYA45LCTL
ดาวน์โหลด :
แคตตาล็อก

คุณสมบัติ

  • พัดลมเทอร์โบประสิทธิภาพสูงพร้อมด้วย 3 ใบพัด
  • การปรับปรุงการกระจายลมเป่า
  • สามารถปรับตำแหน่งตัวแขวนหลังจากการติดตั้งได้
  • โหมดลดเสียงรบกวนของคอยล์ร้อน (ชนิด 45/54)
  • ปั๊มน้ำทิ้งส่งระยะสูง
  • ทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ

สัญลักษณ์อธิบายคุณสมบัติ

บานพัดขึ้น / ลง : บานพัดขึ้น / ลงจะพัดขึ้นและลงโดยอัตโนมัติ ความเร็วพัดลมอัตโนมัติ : ไมโครคอมพิวเตอร์จะปรับลมเป่าอย่างมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิห้อง รีสตาร์ทอัตโนมัติ : ในกรณีที่ไฟดับชั่วคราว เมื่อระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานเครื่องปรับอากาศจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติในโหมดการทำงานเดียวกับช่วงเวลาก่อนหน้า การเปลี่ยนสภาวะอัตโนมัติ : เครื่องจะสลับไปมาโดยอัตโนมัติระหว่างโหมดทำความร้อนและโหมดทำความเย็น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุณหภูมิและอุณหภูมิห้องของคุณ ท่อกระจายลมเป่าที่สามารถเชื่อมต่อได้ : ระบบต่างๆ สามารถติดตั้งท่อลมเสริมเพื่อกระจายลมเป่าที่มีแยกจำหน่ายได้ สามารถเชื่อมต่อท่อลมเติมอากาศบริสุทธิ์ได้ : สามารถถ่ายอากาศภายนอกเข้าสู่เครื่องได้โดยการติดตั้งท่อลมที่มีแยกจำหน่ายเข้ากับช่องเติมอากาศและอุปกรณ์เสริม โหมดประหยัด : การตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติไปตามอุณหภูมิ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเย็นและการทำความร้อนที่ไม่จำเป็น ตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ + ถอยหลัง : ตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ + ถอยหลังสามารถตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับสองระยะเวลาและสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ สัญญาณแผ่นกรอง : มีสัญญาณไฟแสดงช่วงการทำความสะอาดแผ่นกรอง

กำลังการทำงาน

การทำความเย็น  12.5 kW
การทำความร้อน  14.0 kW


ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งจ่ายไฟ เฟส เฟสเดียว
แรงดันไฟฟ้า 220 V
ความถี่ 50 Hz
กำลังการทำงาน การทำความเย็น 42,700 BTU/h (13,700 - 47,800) BTU/h
การทำความร้อน 47,800 BTU/h (14,300 - 55,300) BTU/h
การทำความเย็น 12.5 kW(4.0 - 14.0) kW
การทำความร้อน 14.0 kW (4.2 - 16.2) kW
กำลังไฟขาเข้า การทำความเย็น 3.88 kW
การทำความร้อน 3.77 kW
EER การทำความเย็น 3.22 W/W
COP การทำความร้อน 3.71 W/W
กระแสไฟขณะทำงาน การทำความเย็น 17.0 A
การทำความร้อน 16.5 A
การขจัดความชื้น 4.5 I/h
ระดับแรงดันของเสียง ภายในอาคาร (การทำความเย็น) สูง 46 dB(A)
ปานกลาง 42 dB(A)
ต่ำ 40 dB(A)
เงียบ 36 dB(A)
ภายนอกอาคาร 55 dB(A)
อัตราลมเป่า ภายในอาคาร สูง 1900 m3/h
ภายนอกอาคาร สูง 6750 m3/h
ขนาดสุทธิ
ภายในอาคาร
ความสูง 288 mm
ความกว้าง 840 mm
ความลึก 840 mm
ขนาดสุทธิ
ภายนอกอาคาร
ความสูง 1290 mm
ความกว้าง 900 mm
ความลึก 330 mm
น้ำหนักสุทธิ ภายในอาคาร 27 kg
ภายนอกอาคาร 86 kg
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ของเหลว 9.52 mm
ก๊าซ 15.88 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง ภายในอาคาร 25.0 mm
ภายนอกอาคาร 32.0 mm
สูงสุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) 50 (20) m
สูงสุด ความแตกต่างของความสูง 30 m
ช่วงการทำงาน การทำความเย็น -15 ถึง 46 °CDB
การทำความร้อน -15 ถึง 24 °CDB
น้ำยาทำความเย็น ชนิด R410A
เลื่อน
หน้ากากรุ่นแขวนฝ้า ชื่อรุ่น UTG-UGYA-W
ขนาดสุทธิ
หน้ากากรุ่นแขวนฝ้า
ความสูง 50 mm
ความกว้าง 950 mm
ความลึก 950 mm
น้ำหนักสุทธิ
หน้ากากรุ่นแขวนฝ้า
ภายในอาคาร 5.5 kg
เลื่อน

ขนาด

คอยล์เย็น : AUYA45LCLU

คอยล์เย็น

ชิ้นส่วนเสริม

รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
UTY-RNNYM
รีโมทคอนโทรลแบบพื้นฐาน
UTY-RSNYM
ชุดตัวรับสัญญาณอินฟราเรด
UTY-LRHYA1
หน้ากากกว้าง
UTG-AGYA-W
ตัวเว้นระยะหน้ากาก
UTG-BGYA-W
แผ่นปิดช่องกระจายความเย็น
UTR-YDZC
ชุดหุ้มฉนวนสำหรับภาวะความชื้นสูง
UTZ-KXGA
ชุดเชื่อมต่อภายนอก
UTY-XWZX
อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
UTY-XWZXZ2
อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
UTY-XWZXZ3
อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
UTD-ECS5A
ชุดช่องเติมอากาศบริสุทธิ์
UTZ-VXGA