Σειρά μονάδων εσωτερικού χώρου συστημάτων AIRSTAGE VRF Κασέτα

Μονοφασικό 230 V
AUXS018GLEH
AUXS024GLEH

Πλέγμα μικρών διαστάσεων Τύπος Standard


Κασέτα κυκλικής παροχής (Λεπτός τύπος)

Μονοφασικό 230 V
AUXM018GLEH
AUXM024GLEH
AUXM030GLEH

Κασέτα κυκλικής παροχής (Τύπος μεγάλου μεγέθους)


Τύπος παροχής μίας κατεύθυνσης