Σειρά μονάδων εσωτερικού χώρου συστημάτων AIRSTAGE™ VRF Κασέτα

Μονοφασικό 230 V
AUXS018GLEH
AUXS024GLEH

Πλέγμα μικρών διαστάσεων Τύπος Standard


Κασέτα κυκλικής παροχής (Λεπτός τύπος)


Κασέτα κυκλικής παροχής (Τύπος μεγάλου μεγέθους)