Τι είναι το Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας);

Το σύστημα Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα θέρμανσης νερού που χρησιμοποιεί την τεχνολογία αντλίας θερμότητας για την εξαγωγή θερμότητας από τον εξωτερικό αέρα και τη μεταφορά της σε εσωτερικούς χώρους.

Τι είναι η αντλία θερμότητας;

Μια αντλία θερμότητας εξάγει θερμική ενέργεια από τον εξωτερικό αέρα. Απαιτείται μόνο 1 kW ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή θερμικής ενέργειας 3 έως 5 kW.

Η χρήση πρωτογενούς ενέργειας έχει μειωθεί σημαντικά

Ποσοστό πρωτογενούς ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια 100%

*
Η ποσότητα απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τυπική ενεργειακή απόδοση μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: 36%

Advantages of an Air to water heat pump System

Λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Ετήσιος μέσος όρος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Το σύστημα Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα, το οποίο εκπέμπει σημαντικά λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι τα συμβατικά συστήματα καύσης αερίου και υδρογονανθράκων.

*
Υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα ενεργειακής απόδοσης που παρέχονται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης ΕΕ-27: 89% για λέβητες καυσίμου, 93% για λέβητες αερίου

Χαμηλό κόστος λειτουργίας

Μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας

Η τεχνολογία αντλίας θερμότητας υψηλής απόδοσης διατηρεί το κόστος λειτουργίας ενός συστήματος Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) χαμηλότερο από άλλους τύπους συστημάτων θέρμανσης νερού.

*
Το κόστος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εγκατάσταση του συστήματος, τη γεωγραφική τοποθεσία και τις συνθήκες λειτουργίας.

Καθαρό και ασφαλές

Καθώς ένα σύστημα Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) δεν χρησιμοποιεί καυστήρα για τη θέρμανση του νερού, δεν παράγει NOx ή άλλες επιβλαβείς ουσίες.

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

Καλά σχεδιασμένη υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου

Όλα τα εξαρτήματα είναι ενσωματωμένα σε μια μονάδα εξωτερικού χώρου μικρών διαστάσεων ή σε μια υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου.

Η υπερσύγχρονη διάταξη των υδραυλικών μονάδων εσωτερικού χώρου διευκολύνει τις εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων και συντήρησης.

Μεγαλύτερη άνεση

Το νερό που θερμαίνεται από ένα σύστημα Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) με καθαρή ενέργεια παρέχεται αξιόπιστα και άνετα σε όλο το σπίτι, συμπεριλαμβανομένου του σαλονιού, των υπνοδωματίων, των λουτρών και της πισίνας.