Διαιρούμενα συστήματα Προαιρετικά εξαρτήματα

Ελεγκτές

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο

UTY-RVNYM

UTY-RVNYM

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο

UTY-RNNYM

UTY-RNNYM

Απλό τηλεχειριστήριο

UTY-RSNYM

UTY-RSNYM

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

UTY-LNTY

UTY-LNTY

Συσκευές επικοινωνίας

Διεπαφές

Προσαρμογέας ασύρματου LAN

FJ-RC-WIFI-1

FJ-RC-WIFI-1

Διεπαφή Modbus

FJ-RC-MBS-1

FJ-RC-MBS-1

Διεπαφή KNX®

FJ-RC-KNX-1i

FJ-RC-KNX-1i

Κιτ επικοινωνίας

Κιτ επικοινωνίας

για συστήματα επιτοίχιου τύπου με μικρές διαστάσεις

UTY-TWBXF

UTY-TWBXF

Κιτ επικοινωνίας

για συστήματα επιτοίχιου τύπου με μικρές διαστάσεις

UTY-XCBXZ2

UTY-XCBXZ2

Κιτ επικοινωνίας

UTY-TWRXZ2

UTY-TWRXZ2

Κιτ επικοινωνίας

UTY-TWRXZ3

UTY-TWRXZ3

Κιτ επικοινωνίας

για συστήματα επιτοίχιου τύπου με μικρές διαστάσεις

UTY-TWRX

UTY-TWRX

Κιτ επικοινωνίας

UTY-XWNX

UTY-XWNX

Εξωτερική PCB εισόδου και εξόδου

UTY-XCSXZ1

UTY-XCSXZ1

Εξωτερική PCB εισόδου και εξόδου

UTY-XCSX

UTY-XCSX

Κουτί εξωτερικής PCB εισόδου και εξόδου

UTZ-GXXB

UTZ-GXXB

Κουτί εξωτερικής PCB εισόδου και εξόδου

UTZ-GXRA

UTZ-GXRA

Στήριγμα εξωτερικής PCB εισόδου και εξόδου

UTZ-GXNA

UTZ-GXNA

Κιτ εξωτερικής σύνδεσης και σετ εξωτερικών ελεγκτών

κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εξωτερικού χώρου

UTY-XWZX

UTY-XWZX

κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εξωτερικού χώρου

UTY-XWZXZ5

UTY-XWZXZ5

κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εσωτερικού χώρου

UTY-XWZXZG

UTY-XWZXZG

Σετ εξωτερικού ελέγχου

για μονάδες εσωτερικού χώρου

UTD-ECS5A

UTD-ECS5A

κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εξωτερικού χώρου

UTY-XWZXZ2

UTY-XWZXZ2

κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εξωτερικού χώρου

UTY-XWZXZ3

UTY-XWZXZ3

κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εξωτερικού χώρου

UTY-XWZXZ4

UTY-XWZXZ4

Άλλα προαιρετικά εξαρτήματα

Για τον τύπο αεραγωγού

Κιτ δέκτη IR

UTY-LRHYM

UTY-LRHYM

Κιτ δέκτη IR

UTY-LBTYM

UTY-LBTYM

Μονάδα απομακρυσμένου αισθητήρα

Ο απομακρυσμένος αισθητήρας παρέχει πρόσθετη άνεση.

UTY-XSZX

UTY-XSZX

Κιτ αυτόματης γρίλιας

για αεραγωγό λεπτού τύπου

UTD-GXTA-W

UTD-GXTA-W

Κιτ αυτόματης γρίλιας

για αεραγωγό λεπτού τύπου

UTD-GXTB-W

UTD-GXTB-W

Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής

UTD-LF25NA

UTD-LF25NA

Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής

UTD-LFNA

UTD-LFNA

Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής

UTD-LFNB

UTD-LFNB

Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής

UTD-LFNC

UTD-LFNC

Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής

UTD-LF60KA

UTD-LF60KA

Φλάντζα

UTD-RF204 (Round)

UTD-RF204 (Round)

Φλάντζα

UTD-SF045T (Square)

UTD-SF045T (Square)

Μονάδα αποστράγγισης αντλίας

για σύστημα τύπου αεραγωγού μέσης στατικής πίεσης

UTZ-PX1NBA

UTZ-PX1NBA

Για τύπο κασέτας

Κιτ δέκτη IR

UTY-LBTYC

UTY-LBTYC

Κιτ αισθητήρα αναγνώρισης ανθρώπων

UTY-SHZXC

UTY-SHZXC

Μεγάλη επιφάνεια

UTG-AKXA-W

UTG-AKXA-W

Αποστάτης επιφάνειας

UTG-BKXA-W

UTG-BKXA-W

Κιτ εισαγωγής καθαρού αέρα

για τύπο κασέτας μικρών διαστάσεων

UTZ-VXAA

UTZ-VXAA

Κιτ εισαγωγής καθαρού αέρα

για τύπο κασέτας

UTZ-VXRA

UTZ-VXRA

Πλάκα κλείστρου εξόδου αέρα

για τύπο κασέτας μικρών διαστάσεων. Κλείνει 1 από τα 4 ανοίγματα εξόδου αέρα όταν χρησιμοποιούνται μόνο 3 από αυτά.

UTR-YDZB

UTR-YDZB

Πλάκα κλείστρου εξόδου αέρα

Κλείνει 1 από τα 4 ανοίγματα εξόδου αέρα όταν χρησιμοποιούνται μόνο 3 από αυτά.

UTR-YDZK

UTR-YDZK

Κιτ μόνωσης για υψηλή υγρασία

για τύπο κασέτας μικρών διαστάσεων

UTZ-KXGC

UTZ-KXGC

Κιτ μόνωσης για υψηλή υγρασία

για τύπο κασέτας

UTZ-KXRA

UTZ-KXRA

Για επιδαπέδιο τύπο

Μερικώς καλυμμένο κιτ

UTR-STA

UTR-STA

Για επιτοίχιο τύπο

Βάση τηλεχειριστηρίου

UTZ-RXLA

UTZ-RXLA

Για τύπο οροφής

Μονάδα αποστράγγισης αντλίας

UTR-DPB24T

UTR-DPB24T