ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Λήψεις

Γενικός κατάλογος κλιματιστικών

Λήψη εγγράφου

Για να αναζητήσετε έγγραφα με δυνατότητα λήψης, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τύπος εγγράφου

  • Εγχειρίδια λειτουργίας
  • Εγχειρίδια εγκατάστασης
  • Δήλωση για την ΕΕ
  • Ενεργειακές ετικέτες (Ευρώπη/Τουρκία)
  • Δελτία προϊόντων (ErP)
  • Δελτία πληροφοριών (ErP)
  • Ετικέτες συσκευασίας και δελτία προϊόντων (ErP)

Για οποιονδήποτε πιθανό συνδυασμό μοντέλων πολυδιαιρούμενων συστημάτων, χρησιμοποιήστε την παρακάτω γεννήτρια ετικετών ενέργειας.

Κατάλογοι φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Διατίθενται κατάλογοι φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 517/2014/ΕΕ

[20 Φεβρουάριος 2024, Ενημερωμένη έκδοση]