ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Λήψεις

Γενικός κατάλογος κλιματιστικών

Λήψη εγγράφου

Για να αναζητήσετε έγγραφα με δυνατότητα λήψης, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τύπος εγγράφου

  • Εγχειρίδια λειτουργίας
  • Εγχειρίδια εγκατάστασης
  • Δήλωση για την ΕΕ
  • Ενεργειακές ετικέτες (Ευρώπη/Τουρκία)
  • Δελτία προϊόντων (ErP)
  • Δελτία πληροφοριών (ErP)
  • Ετικέτες συσκευασίας και δελτία προϊόντων (ErP)

Κατάλογοι φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Διατίθενται κατάλογοι φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 517/2014/ΕΕ

[4 Μάρτιος 2022, Ενημερωμένη έκδοση]