Περιβάλλον

Ο Όμιλος Fujitsu General αναγνωρίζει ότι η παγκόσμια προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση. Προωθούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ασφαλούς και ευμαρούς κοινωνίας και παρέχοντας στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ένα μέλλον με ευημερία και προοπτικές για όνειρα.

Επιπλέον, ενώ σεβόμαστε όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς κατά τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, αναζητούμε ενεργά δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος με δική μας πρωτοβουλία.

Μέσω των ατομικών και συλλογικών μας δράσεων, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.