Επικοινωνήστε μαζί μας

Προϊόντα και υπηρεσίες

Εταιρείες του ομίλου

Για πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες του ομίλου Fujitsu General, επικοινωνήστε με τις αντίστοιχες εταιρείες που αναφέρονται παρακάτω.

FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH

TEL:
+49-211-500980
FAX:
+49-211-5009850
Διεύθυνση:
Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Γερμανία
Χάρτες Google

FUJITSU GENERAL LIMITED

TEL:
+81-44-866-1111
Διεύθυνση:
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Ιαπωνία
Πρόσβαση και χάρτης
Φόρμα:
Φόρμα ερωτήσεων (Παγκόσμιος ιστότοπος)

Πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία ΑΗΗΕ για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας

Φόρμα:
Φόρμα ερωτήσεων (Παγκόσμιος ιστότοπος)