Νομικές πληροφορίες

Πάροχος υπηρεσιών κατά την έννοια του§ 5 TMG:

Ταχυδρομική διεύθυνση

Fujitsu General (EURO) GmbH

Διεύθυνση: Fritz-Vomfelde-Strasse 26-32, 40547 Dusseldorf

TEL: +49 (0) 211/50098-0

FAX: +49 (0) 211/50098-50

Διεύθυνση e-mail: info@fujitsu-general.de

Έδρα της εταιρείας

Düsseldorf

Πρωτοδικείο

Amtsgericht Düsseldorf

Αριθμός μητρώου

HRB 13904

Διευθύνων Σύμβουλος

Takashi Harada

Yukio Tanaka

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων

DE119263758

Κατάλογος αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Φόρμα ερωτήσεων (Παγκόσμιος ιστότοπος)