Όμιλος FUJITSU GENERAL Ποιοτικός έλεγχος

Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων

Όλα τα εργοστάσια της Fujitsu General διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 και λειτουργούν με ενοποιημένο σύστημα ελέγχου ποιότητας. Παρέχουμε στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο προϊόντα υψηλής ποιότητας που έχουν υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας.

Επιθεώρηση εξαρτημάτων κατά την παραλαβή

Απαιτούμε από όλους τους προμηθευτές εξαρτημάτων μας να υποβάλλουν εκθέσεις δοκιμών για να διασφαλιστεί ότι όλα τα εξαρτήματα που λαμβάνουμε από αυτούς πληρούν τα πρότυπα ποιότητας που έχουμε θέσει. Το τμήμα εσωτερικών δοκιμών της εταιρείας μας επιθεωρεί τα εισερχόμενα εξαρτήματα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την οδηγία RoHS, όπως απαιτείται από την ΕΕ. Επίσης, επιθεωρούμε τα κύρια εξαρτήματά μας κατά 100% για να αποτρέψουμε την εισαγωγή τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων στις γραμμές συναρμολόγησης.

Ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων

Διενεργούμε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις μας.

Για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, οι επιθεωρητές ελέγχουν την ποιότητά τους σε όλα τα στάδια στις γραμμές παραγωγής.

Πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001

Οι 5 θυγατρικές του ομίλου στον τομέα της παραγωγής στο εξωτερικό έχουν πιστοποιηθεί μεμονωμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.

Οι 11 θυγατρικές του ομίλου στον τομέα πωλήσεων στο εξωτερικό έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

Εγκατάσταση για την έρευνα τεχνολογίας κλιματισμού

Εργαστήριο προηγμένης μηχανικής

Βελτιώνουμε τη δοκιμαστική παραγωγή και αξιολόγηση προϊόντων που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, υψηλή απόδοση και μεγάλη άνεση χρησιμοποιώντας δεδομένα και προσομοιώσεις που οπτικοποιούν την παροχή αέρα, τον θόρυβο, τους κραδασμούς κ.λπ. από τα κλιματιστικά. Εκτός από την ανάπτυξη συμβατικής τεχνολογίας, όπως η θερμοκρασία δωματίου και ο έλεγχος παροχής αέρα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την εξέλιξη και τη νέα τεχνολογία για την επίτευξη περαιτέρω άνεσης, προχωρώντας σε διάφορες επαληθεύσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ της αισθητής θερμοκρασίας και της αίσθησης ζέστης και κρύου κάθε μέρους χρησιμοποιώντας θερμικά μοντέλα και θέματα.

ταινία - Εργαστήριο προηγμένης μηχανικής - Εγκατάσταση για την έρευνα τεχνολογίας κλιματισμού

Ήχος ενεργοποιημένος - 0:50

Προηγμένες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για την έρευνα

Δοκιμές απόδοσης

Δοκιμή παροχής αέρα

ταινία - Δοκιμή παροχής αέρα - Δοκιμές απόδοσης - Ποιοτικός έλεγχος

Ήχος ενεργοποιημένος - 0:44

Δοκιμή θερμιδομέτρου

ταινία - Δοκιμή θερμιδομέτρου - Δοκιμές απόδοσης - Ποιοτικός έλεγχος

Ήχος ενεργοποιημένος - 0:36

Δοκιμή θορύβου

ταινία - Δοκιμή θορύβου - Δοκιμές απόδοσης - Ποιοτικός έλεγχος

Ήχος ενεργοποιημένος - 0:39

Δοκιμές αξιοπιστίας

Περιβαλλοντική δοκιμή
ταινία - Περιβαλλοντική δοκιμή - Δοκιμές αξιοπιστίας - Ποιοτικός έλεγχος

Ήχος ενεργοποιημένος - 0:33

Δοκιμή ψεκασμού νερού

Δοκιμές μεταφοράς και χειρισμού

Απόδοση συσκευασίας σε δοκιμή φορτίου
ταινία - Απόδοση συσκευασίας σε δοκιμή φορτίου - Δοκιμές μεταφοράς και χειρισμού - Ποιοτικός έλεγχος

Ήχος ενεργοποιημένος - 0:37

Δοκιμή δόνησης

ταινία - Δοκιμή δόνησης - Δοκιμές μεταφοράς και χειρισμού - Ποιοτικός έλεγχος

Ήχος ενεργοποιημένος - 0:32

Δοκιμή πτώσης

ταινία - Δοκιμή πτώσης - Δοκιμές μεταφοράς και χειρισμού - Ποιοτικός έλεγχος

Ήχος ενεργοποιημένος - 0:44

Εργαστήριο δοκιμών

Πύργος ελέγχου με διαφορά ύψους (ύψος 60 μέτρων)

Ο πύργος ελέγχου με διαφορά ύψους 60 μέτρων αποτελεί μια εγκατάσταση όπου πραγματοποιούνται δοκιμές τοποθέτησης υπό συνθήκες εγκατάστασης όπου η διαφορά ύψους μεταξύ της μονάδας εσωτερικού χώρου και της μονάδας εξωτερικού χώρου του κλιματιστικού είναι μεγάλη.

ταινία - Πύργος ελέγχου με διαφορά ύψους (ύψος 60 μέτρων) - Εργαστήριο δοκιμών

Ήχος ενεργοποιημένος - 0:28

Fujitsu General EMC Laboratory Limited

ταινία - Fujitsu General EMC Laboratory Limited - Εργαστήριο δοκιμών - Ποιοτικός έλεγχος

Ήχος ενεργοποιημένος - 0:39