Εταιρείες του ομίλου που είναι υπεύθυνες για την Ελλάδα

FUJITSU GENERAL SOUTH EAST EUROPE S.A.

Εμπόριο κλιματιστικών και αντλιών θερμότητας στην Ελλάδα