Συστήματα AIRSTAGE VRF Σειρά V-IV

Λειτουργίες

Νέος έξυπνος έλεγχος του ψυκτικού μέσου

Η Fujitsu General προτείνει μονάδες εξωτερικού χώρου με λειτουργία ελέγχου του ψυκτικού μέσου.

Ο έλεγχος του ψυκτικού μέσου γίνεται με κατάλληλο χειριστήριο ανάλογα με το θερμικό φορτίο του δωματίου και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στον χώρο. Η μέθοδος ελέγχου του ψυκτικού μέσου μπορεί επίσης να προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

* Οι βελτιώσεις λόγω της λειτουργίας ελέγχου και του πραγματικού ημιτονοειδούς κύματος διαφέρουν ανάλογα με τον συνδυασμό της μονάδας εσωτερικού χώρου και των συνθηκών λειτουργίας του συστήματος.

Απόδοση σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας

Με τη χρήση της αποκλειστικής κατασκευής του εναλλάκτη θερμότητας και των διπλών περιστροφικών συμπιεστών DC υψηλής απόδοσης επιτυγχάνεται ο κορυφαίος στην κατηγορία συντελεστής απόδοσης (COP) σε κάθε συνδυασμό.

Συνδυασμένη εξοικονόμηση χώρου

Συνδυασμένη ενεργειακή απόδοση

* Αυτές οι προδιαγραφές καθορίζονται από τον συνδυασμό κασετών.

* Οι πολλαπλές μονάδες εξωτερικού χώρου δεν διαθέτουν πιστοποίηση Eurovent.

Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας που αυξάνει την απόδοση λειτουργίας

Ισχυρός και μεγάλος ελικοειδής ανεμιστήρας, τριφασικό μοτέρ ανεμιστήρα DC, έλεγχος DC inverter ημιτονοειδούς κύματος, εναλλάκτης θερμότητας 4 όψεων, εναλλάκτης θερμότητας υποψύξης, διπλός περιστροφικός συμπιεστής DC υψηλής απόδοσης και δυναμικότητας, μπροστινή θυρίδα εισαγωγής (γωνιακή δομή εισόδου αναρρόφησης αέρα)

1. Ισχυρός και μεγάλος ελικοειδής ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας χρησιμοποιεί τεχνολογία CFD* για να επιτυγχάνει υψηλή απόδοση και χαμηλή στάθμη θορύβου.

*
CFD: Υπολογιστική ρευστοδυναμική

2. Τριφασικό μοτέρ ανεμιστήρα DC

Η χρήση ενός μοτέρ ανεμιστήρα DC με προηγμένο έλεγχο κίνησης βελτιώνει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, το μοτέρ ανεμιστήρα DC διαθέτει χαμηλή στάθμη θορύβου.

3. Έλεγχος DC inverter ημιτονοειδούς κύματος

Η υψηλή απόδοση επιτυγχάνεται με τη χρήση IPM μειωμένων απωλειών μεταγωγής.

4. Εναλλάκτης θερμότητας 4 όψεων

Ο εναλλάκτης θερμότητας 4 όψεων αυξάνει την ωφέλιμη επιφάνεια και βελτιώνει σημαντικά την απόδοση ανταλλαγής θερμότητας.

5. Εναλλάκτης θερμότητας υπόψυξης

Η υψηλή απόδοση ανταλλαγής θερμότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση διπλού σωλήνα με εσωτερικές προεξοχές.

6. Διπλός περιστροφικός συμπιεστής DC υψηλής απόδοσης και δυναμικότητας

Διπλός περιστροφικός συμπιεστής DC υψηλής ισχύος με εξαιρετική ικανότητα ενδιάμεσου σταδίου.

7. Μπροστινή θυρίδα εισαγωγής (γωνιακή δομή εισόδου αναρρόφησης αέρα)

Σε εγκαταστάσεις με πολλαπλές μονάδες εξωτερικού χώρου, το μοναδικό σχήμα της μπροστινής θυρίδας εισαγωγής αέρα βελτιώνει την παροχή αέρα στον εναλλάκτη θερμότητας.