Διαιρούμενα συστήματα Αεραγωγός Υψηλής Στατικής Πίεσης

Μοντέλα

Μονοφασικό 230 V
ARXG45KHTA / AOYG45KBTB
ARXG54KHTA / AOYG54KBTB
Τριφασικό 400 V
ARXG45KHTA / AOYG45KRTA
ARXG54KHTA / AOYG54KRTA


Μοντέλα

Τριφασικό 400 V
ARYC72LHTA / AOYA72LALT
ARYC90LHTA / AOYA90LALT