Συστήματα AIRSTAGE VRF Σειρά VR-IV

Σειρά μονάδων εξωτερικού χώρου

  Συνδυασμένη εξοικονόμηση χώρου Συνδυασμένη ενεργειακή απόδοση
8 HP AJY072GALDH  
10 HP AJY090GALDH  
12 HP AJY108GALDH  
14 HP AJY126GALDH  
16 HP AJY144GALDH AJY144GALDHH
18 HP AJY162GALDH  
20 HP AJY180GALDH  
22 HP AJY198GALDH AJY198GALDHH
24 HP AJY216GALDH AJY216GALDHH
26 HP AJY234GALDH AJY234GALDHH
28 HP AJY252GALDH AJY252GALDHH
30 HP AJY270GALDH AJY270GALDHH
32 HP AJY288GALDH AJY288GALDHH
34 HP AJY306GALDH AJY306GALDHH
36 HP AJY324GALDH AJY324GALDHH
38 HP AJY342GALDH AJY342GALDHH
40 HP AJY360GALDH AJY360GALDHH
42 HP AJY378GALDH AJY378GALDHH
44 HP AJY396GALDH AJY396GALDHH
46 HP AJY414GALDH  
48 HP AJY432GALDH  

Λειτουργίες

08:38

Έξυπνος έλεγχος ψυκτικού μέσου

Η Fujitsu General προτείνει μια νέα μονάδα εξωτερικού χώρου, η οποία περιλαμβάνει νέα μέθοδο ελέγχου του ψυκτικού μέσου.

Η νέα μέθοδος ελέγχου του ψυκτικού μέσου μπορεί να ελέγχεται με κατάλληλο χειριστήριο ανάλογα με το θερμικό φορτίο του δωματίου και μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στον χώρο. Η νέα μέθοδος ελέγχου του ψυκτικού μέσου μπορεί επίσης να προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

* Η βελτίωση από τη μέθοδο ελέγχου και το πραγματικό ημιτονοειδές κύμα διαφέρει ανάλογα με τον συνδυασμό της μονάδας εσωτερικού χώρου και των συνθηκών λειτουργίας του συστήματος.

Βελτίωση του αριθμού των μονάδων εσωτερικού χώρου με δυνατότητα σύνδεσης

Εύρος δυναμικότητας μονάδων εσωτερικού χώρου με δυνατότητα σύνδεσης

Νέο μοντέλο (VR-IV): 25%* έως 150%

Τρέχον μοντέλο (VR-II): 50% έως 150%

* Για τα συστήματα αρθρωτού τύπου, υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας από 25% έως 49,9% σε ολόκληρο το σύστημα. (ανά λειτουργία μονάδας)

Αριθμού μονάδων εσωτερικού χώρου με δυνατότητα σύνδεσης Συνδυασμένη εξοικονόμηση χώρου

Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας για την ενίσχυση της απόδοσης λειτουργίας

1. Μεγάλος, ισχυρός ελικοειδής ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί με βάση την CFD*1 και επιτυγχάνει υψηλή απόδοση και χαμηλή στάθμη θορύβου.

*1.
CFD: Υπολογιστική ρευστοδυναμική

2. Τριφασικό μοτέρ ανεμιστήρα DC

Η χρήση ενός μοτέρ ανεμιστήρα DC με προηγμένο έλεγχο κίνησης βελτιώνει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, το μοτέρ λειτουργεί αθόρυβα.

3. Έλεγχος DC inverter ημιτονοειδούς κύματος

Η χρήση ενός μοτέρ με έξυπνη μονάδα ισχύος (IPM) μειώνει τις απώλειες κατά τη μεταγωγή και επιτυγχάνει μεγάλη απόδοση.

4. Εναλλάκτης θερμότητας 4 όψεων

Ο εναλλάκτης θερμότητας 4 όψεων αυξάνει την ωφέλιμη επιφάνεια και βελτιώνει σημαντικά την απόδοση ανταλλαγής θερμότητας.

5. Εναλλάκτης θερμότητας υπόψυξης

Η κατασκευή διπλού σωλήνα με εσωτερικές προεξοχές επιτυγχάνει μεγάλη απόδοση κατά την ανταλλαγή θερμότητας.

6. Συμπιεστής με DC inverter υψηλής απόδοσης και δυναμικότητας

Ο διπλός περιστροφικός συμπιεστής DC υψηλής απόδοσης και δυναμικότητας προσφέρει εξαιρετική ικανότητα στο ενδιάμεσο στάδιο.

7. Μπροστινή κεκλιμένη θυρίδα εισαγωγής αέρα

Όταν τοποθετούνται πολλές μονάδες εξωτερικού χώρου, το μοναδικό σχήμα της μπροστινής θυρίδας εισαγωγής αέρα βελτιώνει την παροχή αέρα στον εναλλάκτη θερμότητας.

Εκτεταμένη αναλογία σύνδεσης (σε εφαρμογή με πολλούς μισθωτές)

Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν ο μερικός κλιματισμός ξεκινά από το υπό κατασκευή κτίριο. Οι εργασίες εγκατάστασης μπορούν να προστεθούν ευέλικτα για κάθε μισθωτή.

Παράδειγμα τρέχοντος μοντέλου (VR-II) για 12 HP: Απαιτούνται λειτουργίες 6 HP για το 50%.

Παράδειγμα τρέχοντος μοντέλου (VR-II) για 12 HP: Απαιτούνται λειτουργίες 6 HP για το 50%.

Αρθρωτός τύπος

Μία μονάδα εξωτερικού χώρου λειτουργεί αποτελεσματικά για τη δυναμικότητα της μονάδας εσωτερικού χώρου με δυνατότητα σύνδεσης σε ολόκληρο το σύστημα. (η λειτουργία στο 25% από πολλαπλές μονάδες δεν είναι διαθέσιμη.)

Παράδειγμα) για λειτουργία στο 25% (5 HP) των 20 HP (2 μονάδες 10 HP) λειτουργία 5 HP κατά 50% από μία μονάδα εξωτερικού χώρου 10 HP. Δεν εκτελείται λειτουργία →25% από 2 μονάδες.

Πρόσθετη εγκατάσταση χωρίς ανάγκη αλλαγής του κύριου σωλήνα

Οι εργασίες εγκατάστασης μπορούν να εκτελεστούν από την αρχή με βάση τη διάμετρο του κύριου σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί στο τελικό σύστημα. Σε αντίθεση με το τρέχον μοντέλο, δεν χρειάζεται αλλαγή του κύριου σωλήνα, οπότε λύνεται το πρόβλημα της ανάγκης διπλής εργασίας.

Απόδοση κατά την πραγματική λειτουργία

Ο υψηλός COP (Μέγ. θέρμανση) επιτυγχάνεται σε όλους τους συνδυασμούς χάρη στη μοναδική δομή του εναλλάκτη θερμότητας, τον διπλό συμπιεστή DC υψηλής απόδοσης και τις αποκλειστικές τεχνολογίες μας.

Συνδυασμένη εξοικονόμηση χώρου

Συνδυασμένη ενεργειακή απόδοση

Για συνδυασμό 24 HP

Συμπιεστής All-inverter

Συμπιεστής DC inverter μεγάλης δυναμικότητας

Ο διπλός περιστροφικός συμπιεστής DC υψηλής απόδοσης και δυναμικότητας προσφέρει εξαιρετική ικανότητα στο ενδιάμεσο στάδιο.

Έλεγχος πολλαπλών λειτουργιών στις μονάδες εξωτερικού χώρου

Όταν συνδέονται πολλαπλές μονάδες εξωτερικού χώρου, εκτελείται μια προηγμένη διαδικασία από κάθε συμπιεστή. Αντί να λειτουργεί ένας συμπιεστής με πλήρες φορτίο και να διανέμει το ψυκτικό μέσο σε έναν εναλλάκτη θερμότητας, αυτή η μέθοδος ελέγχου θέτει σε λειτουργία όλους τους συμπιεστές με μερικό φορτίο και διανέμει το ψυκτικό μέσο σε όλους τους εναλλάκτες θερμότητας, γεγονός που επιτρέπει τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του συστήματος.

Έλεγχος ψυκτικού μέσου εναλλάκτη θερμότητας

Ο εναλλάκτης θερμότητας στη μονάδα εξωτερικού χώρου χωρίζεται σε δύο τμήματα (πάνω και κάτω). Η απόδοση του εναλλάκτη θερμότητας έχει βελτιωθεί με την υιοθέτηση ενός βέλτιστου ελέγχου της διαδρομής του ψυκτικού μέσου, όπου το ψυκτικό μέσο διανέμεται περισσότερο στον πάνω εναλλάκτη θερμότητας, καθώς εκεί υπάρχει μεγαλύτερη παροχή εισερχόμενου αέρα.

Ευέλικτη σύνδεση σωληνώσεων

Η χρήση διαφόρων σωληνώσεων και συνδέσεων των μονάδων RB επιτρέπει την ευέλικτη τοποθέτηση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου ανάλογα με τη διάταξη του δαπέδου και τη δομή του κτιρίου.

  • Μια μονάδα RB μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης και μιας μονάδας εσωτερικού χώρου.
  • Η μέγιστη διαφορά ύψους μεταξύ των μονάδων RB είναι 15 m.

*1. Εάν γίνεται μόνο χρήση για ψύξη, δεν απαιτείται μονάδα RB

Ευέλικτη εγκατάσταση μονάδων RB

Λεπτή σχεδίαση και μικρές διαστάσεις για εξοικονόμηση χώρου. Ύψος 198 mm!

  • Δεν απαιτείται σωλήνας αποστράγγισης
  • Δυνατότητα αλλαγής της θέσης του κουτιού ελέγχου, ώστε να πληροί τις συνθήκες εγκατάστασης
  • Απλή σχεδίαση εγκατάστασης με σύνδεση σε σειρά

RB-Box μίας θύρας:

Ελευθερία εγκατάστασης

Το κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί και στις δύο πλευρές της μονάδας RB!

Το κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί πάνω από τη μονάδα RB!

RB-Box 4 θυρών:

2 σετ ακροδεκτών σύνδεσης για μεγαλύτερη ευελιξία

Δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων RB σε σειρά.

RB-Box 8/12 θυρών:

Εύκολη συντήρηση σε στενούς χώρους

Δυνατότητα συντήρησης από το πλάι.

Για την πρόσβαση και το σέρβις στο κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων πρέπει να σύρετε προς τα κάτω το μπροστινό κάλυμμα.

Η πρόσβαση στα εξαρτήματα και η αντικατάστασή τους γίνεται εύκολα ακόμα και σε στενούς χώρους μέσα στην οροφή.

Μονάδα RB (Πολυδιαιρούμενου τύπου/8 διακλαδώσεις)

Μονάδα RB (Πολυδιαιρούμενου τύπου/12 διακλαδώσεις