Συστήματα μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου

AIRSTAGE™

Συστήματα μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF)

Τα συστήματα AIRSTAGE™ VRF παρέχουν λύσεις κλιματισμού που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας μεγάλης ποικιλίας κτιρίων.

Τα συστήματα AIRSTAGE™ VRF παρέχουν λύσεις κλιματισμού για μεγάλες κατοικίες, καθώς και για μεγάλα επαγγελματικά κτίρια.

Η προσέγγιση της Fujitsu General για το Νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ενεργειακής απόδοσης