Συστήματα μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου

AIRSTAGE

Συστήματα μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF)

Τα συστήματα AIRSTAGE VRF παρέχουν λύσεις κλιματισμού που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας μεγάλης ποικιλίας κτιρίων.

Τα συστήματα AIRSTAGE VRF παρέχουν λύσεις κλιματισμού για μεγάλες κατοικίες, καθώς και για μεγάλα επαγγελματικά κτίρια.

Η προσέγγιση της Fujitsu General για το Νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ενεργειακής απόδοσης