Συστήματα Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) Διαιρούμενου τύπου, σειρά Super High Power

Διαιρούμενου τύπου, σειρά Super High Power

Μοντέλα

Μονοφασικό 230 V
WSYG160DJ6 / WOYG160LJL
Τριφασικό 400 V
WSYK170DJ9 / WOYK150LJL
WSYK170DJ9 / WOYK170LJL

Κατάλογοι

Λειτουργίες

Υψηλή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού

Η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού μπορεί να διατηρείται στους 60 °C χωρίς χρήση εφεδρικού συστήματος θέρμανσης, ακόμα κι όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου μειώνεται στους -20 °C. Το σύστημα μπορεί να παρέχει νερό θερμοκρασίας 55 °C χωρίς εφεδρικό σύστημα θέρμανσης με θερμοκρασία εξωτερικού χώρου -22 °C.

Υψηλός συντελεστής απόδοσης (COP)

Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηS)

Οι αντλίες θερμότητας των συστημάτων Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) λειτουργούν πιο αποδοτικά και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης.

Συνθήκες: Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου 7 °C, θερμοκρασία θέρμανσης 35 °C

Μεμονωμένος έλεγχος 2 ζωνών

Μεμονωμένος έλεγχος 2 ζωνών, για παράδειγμα, 2 υποδαπέδιων ζωνών θέρμανσης ή συνδυασμός 1 υποδαπέδιας ζώνης θέρμανσης και 1 ζώνης θερμαντικών σωμάτων

*Απαιτούνται προαιρετικά εξαρτήματα

Αυτόματος έλεγχος καμπύλης θέρμανσης

Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας σύμφωνα με μια καμπύλη θέρμανσης (ανάλογα με τον τερματικό εξοπλισμό θέρμανσης και τη θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου)