Εξαερισμός Κιτ DX για εφαρμογές χειρισμού αέρα


Λειτουργίες

Οι πολλαπλοί αισθητήρες θερμοκρασίας ελέγχουν με βέλτιστο τρόπο μια μονάδα χειρισμού του αέρα και μια μονάδα σερπαντίνας με ανεμιστήρα.

Όταν γίνεται σύνδεση σε μια μονάδα χειρισμού αέρα (AHU), η θερμοκρασία του παρεχόμενου αέρα ελέγχεται από έναν αισθητήρα εκκένωσης.

Όταν γίνεται σύνδεση σε μονάδα σερπαντίνας με ανεμιστήρα (FCU), η θερμοκρασία του δωματίου ελέγχεται από έναν αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα επιστροφής.

Εφαρμογή ως τμήμα συστήματος VRF

Υποστηρίζει ευρύ φάσμα κλάσεων δυναμικότητας

 • Υπάρχει δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης δύο μονάδων EEV με μονάδες μεγάλης δυναμικότητας έως 20 HP (50 kW). (Απαιτείται σωλήνας διαχωρισμού UTP-LX180A)
 • Εύρος δυναμικότητας συστημάτων με δυνατότητα σύνδεσης: 5 έως 50 kW

Διάφορες επιλογές ελέγχου που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εφαρμογής

Κεντρικός έλεγχος από τους ελεγκτές VRF ή τους ελεγκτές κεντρικής διαχείρισης

Κεντρικός έλεγχος από εξωτερικούς ελεγκτές

Σύνοψη λειτουργιών

Είσοδοι

 • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
 • Ρύθμιση θερμοκρασίας
 • Ζήτηση δυναμικότητας
 • Λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης
 • Πληροφορίες βλάβης

Έξοδοι

 • Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 • Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανεμιστήρα
 • Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θερμοστάτη
 • Ένδειξη ξεπαγώματος
 • Ένδειξη βλάβης

Μετατροπέας MODBUS®

Δυνατότητα ελέγχου μέσω BMS με λειτουργία MODBUS® με χρήση προαιρετικής διεπαφής.

Απαιτήσεις εγκατάστασης

 • Σειρά VRF με δυνατότητα σύνδεσης: J-IIS, J-II, V-II, VR-II
 • Εύρος δυναμικότητας των συστημάτων Κιτ DX με δυνατότητα σύνδεσης: 50 έως 100% της δυναμικότητας μιας μονάδας εξωτερικού χώρου
 • Εύρος δυναμικότητας των συστημάτων Κιτ DX με δυνατότητα σύνδεσης και μονάδες εσωτερικού χώρου: 30% ή λιγότερο της δυναμικότητας μιας μονάδας εξωτερικού χώρου
 • Μέγ. μήκος καλωδίωσης από μια μονάδα ελέγχου: 10 m
 • Μέγ. μήκος σωληνώσεων μεταξύ μιας μονάδας EEV και μιας μονάδας εσωτερικού χώρου: 5 m
 • Εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο: Μια μονάδα ελέγχου (κατηγορίας IP54) και μια μονάδα EEV μπορούν να εγκατασταθούν σε εξωτερικό χώρο.

Προαιρετικός σωλήνας διαχωρισμού για σύνδεση 2 μονάδων EEV: UTP-LX180A

Δυναμικότητα με δυνατότητα σύνδεσης
Μήκος σωληνώσεων και καλωδίωσης