Συστήματα AIRSTAGE VRF Προαιρετικά εξαρτήματα

Εξαρτήματα σύνδεσης

Σωλήνες διαχωρισμού

Σωλήνας διαχωρισμού

UTP-AX054A

UTP-AX054A

Σωλήνας διαχωρισμού

UTP-AX090A

UTP-AX090A

Σωλήνας διαχωρισμού

UTP-AX180A

UTP-AX180A

Σωλήνας διαχωρισμού

UTP-AX567A

UTP-AX567A

Σωλήνας διαχωρισμού

UTP-BX090A

UTP-BX090A

Σωλήνας διαχωρισμού

UTP-BX180A

UTP-BX180A

Σωλήνας διαχωρισμού

UTP-BX567A

UTP-BX567A

Σωλήνας διαχωρισμού

UTP-LX180A

UTP-LX180A

Υπέρθυρα

Υπέρθυρο

UTR-H0906L / UTR-H1806L

UTR-H0906L / UTR-H1806L

Υπέρθυρο

UTR-H0908L / UTR-H1808L

UTR-H0908L / UTR-H1808L

Υπέρθυρο

UTR-J0906A / UTR-J1806A

UTR-J0906A / UTR-J1806A

Υπέρθυρο

UTP-J0908A / UTP-J1808A

UTP-J0908A / UTP-J1808A

Κιτ διακλάδωσης μονάδων εξωτερικού χώρου

Κιτ διακλάδωσης μονάδας εξωτερικού χώρου

UTP-CX567A

UTP-CX567A

Κιτ διακλάδωσης μονάδας εξωτερικού χώρου

UTP-DX567A

UTP-DX567A

Σωλήνας διαχωρισμού για μονάδα RB

Σωλήνας διαχωρισμού για μονάδα RB

UTP-EX060A

UTP-EX060A

Σωλήνας διαχωρισμού για μονάδα RB

UTP-EX096A

UTP-EX096A

Κιτ EV

Κιτ EV

για συστήματα επιτοίχιου τύπου με μικρές διαστάσεις

Κωδικός μοντέλου 09 : UTR-EV09XB

Κωδικός μοντέλου 09 : UTR-EV09XB

Κιτ EV

για συστήματα επιτοίχιου τύπου με μικρές διαστάσεις

Κωδικός μοντέλου 12 : UTR-EV14XB

Κωδικός μοντέλου 12 : UTR-EV14XB

Μονάδες RB

Μονάδα RB

Απλός τύπος

UTP-RX01AH

UTP-RX01AH

Μονάδα RB

Απλός τύπος

UTP-RX01BH

UTP-RX01BH

Μονάδα RB

Απλός τύπος

UTP-RX01CH

UTP-RX01CH

Μονάδα RB

Πολλαπλός τύπος

UTP-RX04BH

UTP-RX04BH

Μονάδα RB

Πολυδιαιρούμενου τύπου

UTP-RX08AH

UTP-RX08AH

Μονάδα RB

Πολυδιαιρούμενου τύπου

UTP-RX12AH

UTP-RX12AH

Εξωτερική μονάδα τροφοδοτικού

Externes Netzteil

UTZ-GXXA

UTZ-GXXA

Externes Netzteil

UTZ-GXXC

UTZ-GXXC

Άλλα προαιρετικά εξαρτήματα

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εσωτερικού χώρου

UTY-XWZXZ7

UTY-XWZXZ7

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εσωτερικού χώρου

UTY-XWZXZB

UTY-XWZXZB

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εσωτερικού χώρου

UTY-XWZXZC

UTY-XWZXZC

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εσωτερικού χώρου

UTY-XWZXZD

UTY-XWZXZD

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εσωτερικού χώρου

UTY-XWZXZE

UTY-XWZXZE

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εξωτερικού χώρου

UTY-XWZXZ6

UTY-XWZXZ6

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εξωτερικού χώρου

UTY-XWZXZ9

UTY-XWZXZ9

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για μονάδες εξωτερικού χώρου

UTY-XWZXZF

UTY-XWZXZF

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για κεντρικό τηλεχειριστήριο

UTY-XWZXZ7

UTY-XWZXZ7

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για κεντρικό τηλεχειριστήριο

UTY-XWZXZ8

UTY-XWZXZ8

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για κεντρικό τηλεχειριστήριο

UTY-XWZXZA

UTY-XWZXZA

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για ελεγκτή οθόνης αφής

UTY-XWZXZA

UTY-XWZXZA

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για κεντρικό τηλεχειριστήριο

UTY-XWZXZA

UTY-XWZXZA

Σύστημα επικοινωνίας: Κιτ εξωτερικής σύνδεσης

για ελεγκτή οθόνης αφής

UTY-XWZXZA

UTY-XWZXZA

Για τον τύπο αεραγωγού

Φλάντζα

UTD-RF204 (Round)

UTD-RF204 (Round)

Φλάντζα

UTD-SF045T (Square)

UTD-SF045T (Square)

Μονάδα απομακρυσμένου αισθητήρα

Ο απομακρυσμένος αισθητήρας παρέχει πρόσθετη άνεση.

UTY-XSZXZ1

UTY-XSZXZ1

Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής

UTD-LF25NA

UTD-LF25NA

Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής

UTD-LF60KA

UTD-LF60KA

Κιτ αυτόματης γρίλιας

(Για ARXD04/07/09/12/14GALH)

(Για ARXK07/09/12/14GCLH)

για αεραγωγό λεπτού τύπου και αεραγωγό τύπου μίνι

UTD-GXTA-W

UTD-GXTA-W

Κιτ αυτόματης γρίλιας

για αεραγωγό λεπτού τύπου

UTD-GXTB-W

UTD-GXTB-W

Κιτ αυτόματης γρίλιας

(Για ARXD24GALH)

(Για ARXK24GCLH)

για αεραγωγό λεπτού τύπου και αεραγωγό τύπου μίνι

UTD-GXTC-W

UTD-GXTC-W

Μονάδα αποστράγγισης αντλίας

για αγωγό τύπου χαμηλής στατικής πίεσης

UTZ-PX1BBA

UTZ-PX1BBA

Μονάδα αποστράγγισης αντλίας

για σύστημα τύπου αεραγωγού μέσης στατικής πίεσης

UTZ-PX1NBA

UTZ-PX1NBA

Φίλτρο ιόντων αργύρου

(για ARXC036/045/060GTE)

για αγωγό τύπου υψηλής στατικής πίεσης

UTD-HFKB

UTD-HFKB

Φίλτρο ιόντων αργύρου

(για ARXP018/030GLFH)

(για ARXA024/030/036/045GLEH)

για αεραγωγό υψηλής απόδοσης και αεραγωγό τύπου msp

UTD-HFND

UTD-HFND

Φίλτρο ιόντων αργύρου

(για ARXK004/007/009/012/014GLGH)

(για ARXD04GALH)

(για ARXD007/009/012/014GLEH)

για αεραγωγό λεπτού τύπου και αεραγωγό τύπου μίνι

UTD-HFTA

UTD-HFTA

Φίλτρο ιόντων αργύρου

(για ARXK018GLGH)

(για ARXD018GLEH)

για αεραγωγό λεπτού τύπου και αεραγωγό τύπου μίνι

UTD-HFTB

UTD-HFTB

Φίλτρο ιόντων αργύρου

(για ARXK024GLGH)

(για ARXD024GLEH)

για αεραγωγό λεπτού τύπου και αεραγωγό τύπου μίνι

UTD-HFTC

UTD-HFTC

Για τύπο κασέτας

Μεγάλη επιφάνεια

για τύπο κασέτας

UTG-AKXA-W

UTG-AKXA-W

Μεγάλη επιφάνεια

για τύπο κασέτας

UTG-AGYA-W

UTG-AGYA-W

Αποστάτης επιφάνειας

UTG-BKXA-W

UTG-BKXA-W

Αποστάτης επιφάνειας

UTG-BGYA-W

UTG-BGYA-W

Κιτ εισαγωγής καθαρού αέρα

για τύπο κασέτας μικρών διαστάσεων

UTZ-VXAA

UTZ-VXAA

Κιτ εισαγωγής καθαρού αέρα

για τύπο κασέτας

UTZ-VXRA

UTZ-VXRA

Πλάκα κλείστρου εξόδου αέρα

για τύπο κασέτας μικρών διαστάσεων. Κλείνει 1 από τα 4 ανοίγματα εξόδου αέρα όταν χρησιμοποιούνται μόνο 3 από αυτά.

UTR-YDZB

UTR-YDZB

Πλάκα κλείστρου εξόδου αέρα

Κλείνει 1 από τα 4 ανοίγματα εξόδου αέρα όταν χρησιμοποιούνται μόνο 3 από αυτά.

UTR-YDZK

UTR-YDZK

Φίλτρο ιόντων αργύρου

για τύπο πλέγματος μικρών διαστάσεων / τύπο σειράς Standard

UTD-HFAA

UTD-HFAA

Φίλτρο ιόντων αργύρου

για κυκλική παροχή

UTD-HFRA

UTD-HFRA

Κιτ αισθητήρα ανίχνευσης ατόμων

UTY-SHZXC

UTY-SHZXC

Για τύπο κασέτας, γρίλια κασέτας

Γρίλια κασέτας

UTG-UKYC-W

UTG-UKYC-W

Γρίλια κασέτας

UTG-UKYA-B

UTG-UKYA-B

Γρίλια κασέτας

Για παροχή μίας κατεύθυνσης

UTG-UNYA-W

UTG-UNYA-W

Γρίλια κασέτας

Για παροχή μίας κατεύθυνσης

UTG-UNYB-W

UTG-UNYB-W

Γρίλια κασέτας

Για τρισδιάστατη ροή

UTG-USYA-W

UTG-USYA-W

Γρίλια κασέτας

Για τύπο πλέγματος μικρών διαστάσεων / τύπο σειράς Standard

UTG-UFYE-W

UTG-UFYE-W

Γρίλια κασέτας

Για τύπο πλέγματος μικρών διαστάσεων / τύπο σειράς Standard

UTG-UFYC-W

UTG-UFYC-W

Για τύπο οροφής

Μονάδα αποστράγγισης αντλίας

UTR-DPB24T

UTR-DPB24T

Για επιδαπέδιο τύπο

Φίλτρο ιόντων αργύρου

UTR-FA03-5

UTR-FA03-5

Μερικώς καλυμμένο κιτ

UTR-STA

UTR-STA

Για επιτοίχιο τύπο

Φίλτρο ιόντων αργύρου

(για ASYA004/007/009012/014GCGH)

(για ASYE004/007/009012/014GCEH)

UTR-FA16-5

UTR-FA16-5

Φίλτρο ιόντων αργύρου

(για ASYA18/24GBCH)

(για ASYA030/034GTEH)

UTR-FA13-3

UTR-FA13-3

Για σειρά V-IV

Κιτ αισθητήρα πίεσης

για σειρά V-IV

UTZ-SPWX

UTZ-SPWX