Προαιρετικά εξαρτήματα

Κιτ δεύτερου κυκλώματος

UTW-KZSXE

UTW-KZSXE

Κιτ δεύτερου κυκλώματος

UTW-KZDXE

UTW-KZDXE

Κιτ σύνδεσης λέβητα

UTW-KBSXD

UTW-KBSXD

Κιτ σύνδεσης λέβητα

UTW-KBDXD

UTW-KBDXD

Δοχείο εξισορρόπησης

UTW-TEVXA

UTW-TEVXA

Κιτ DHW

UTW-KDWXG (Εξωτερικό)

UTW-KDWXG (Εξωτερικό)

Κιτ DHW

UTW-KDWXD (Εξωτερικό)

UTW-KDWXD (Εξωτερικό)

Δεξαμενή DHW

UTW-T20AXH (200 Liter)

UTW-T20AXH (200 Liter)

Δεξαμενή DHW

UTW-T30AXH (300 Liter)

UTW-T30AXH (300 Liter)

Δεξαμενή DHW

UTW-T40AXH (400 Liter)

UTW-T40AXH (400 Liter)

Δεξαμενή DHW

UTW-T20BXH (200 Liter)

UTW-T20BXH (200 Liter)

Δεξαμενή DHW

UTW-T30BXH (300 Liter)

UTW-T30BXH (300 Liter)

Δεξαμενή DHW

UTW-T40BXH (400 Liter)

UTW-T40BXH (400 Liter)

Αντλία κυκλοφορίας

UTW-PHFXD

UTW-PHFXD

Κιτ πισίνας

UTW-KSPXD

UTW-KSPXD

Εναλλάκτης θερμότητας για κιτ πισίνας

UTW-ESPXA

UTW-ESPXA

Κιτ ψύξης

UTW-KCLXD

UTW-KCLXD

Κιτ επέκτασης ρύθμισης

UTW-KREXD

UTW-KREXD

Κιτ χαμηλού θορύβου

UTW-KLNXE

UTW-KLNXE

Δοχείο αποστράγγισης

UTW-KDPXA

UTW-KDPXA

Κύριο κιτ διβάθμιου συστήματος (περιλαμβάνεται κλιπ LPB)

UTW-KCMXE

UTW-KCMXE

Δευτερεύον κιτ διβάθμιου συστήματος (περιλαμβάνεται κλιπ LPB)

UTW-KCSXE

UTW-KCSXE

Κιτ HMI

UTW-KHMXE

UTW-KHMXE

Τηλεχειριστήριο

Ενσύρματο

UTW-C74TXF

UTW-C74TXF

Τηλεχειριστήριο

Ενσύρματο

UTW-C74HXF

UTW-C74HXF

Τηλεχειριστήριο

Ασύρματο

UTW-C78XD

UTW-C78XD

Τηλεχειριστήριο

Ασύρματο

UTW-C78XD-E

UTW-C78XD-E

Θερμοστάτης δωματίου

Ενσύρματο

UTW-C55XA

UTW-C55XA

Θερμοστάτης δωματίου

Ασύρματο

UTW-C58XD

UTW-C58XD

Πομπός αισθητήρα εξωτερικού χώρου

UTW-MOSXD

UTW-MOSXD

Μονάδα RF

για θύρα BSB

UTW-MRCXD

UTW-MRCXD

Διακομιστής Web

UTW-KW1XD

UTW-KW1XD

Διακομιστής Web

UTW-KW4XD

UTW-KW4XD

Κλιπ LPB

UTW-KL1XD

UTW-KL1XD

Κλιπ MODBUS®

UTW-KMBXE

UTW-KMBXE

Βασικό σύστημα θέρμανσης

UTW-HAMXE

UTW-HAMXE

Βασικό σύστημα θέρμανσης

UTW-HAMXF

UTW-HAMXF

Service tool (περιλαμβάνεται προσαρμογέας OCI700)

UTW-KSTXD

UTW-KSTXD

Λογισμικό Service Tool

UTW-KPSXD

UTW-KPSXD

κιτ εξωτερικής σύνδεσης

UTY-XWZXZ2

UTY-XWZXZ2