Συστήματα Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) Διαιρούμενου τύπου, σειρά High Power


Κατάλογοι

Λειτουργίες

Υψηλή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού

Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου -20°C, θερμοκρασία ζεστού νερού 60°C

Η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού μπορεί να διατηρείται στους 60 °C, ακόμα και όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου μειώνεται στους -20 °C.

*
Εάν θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία της παροχής νερού πάνω από τους 60°C, χρησιμοποιήστε ένα εφεδρικό σύστημα θέρμανσης ως συμπλήρωμα του βασικού συστήματος θέρμανσης.

Υψηλός συντελεστής απόδοσης (COP)

Οι αντλίες θερμότητας των συστημάτων Αέρος-νερού (αντλίες θερμοτητας) λειτουργούν πιο αποδοτικά και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης.

Μεμονωμένος έλεγχος 2 ζωνών

Μεμονωμένος έλεγχος 2 ζωνών, για παράδειγμα, 2 υποδαπέδιων ζωνών θέρμανσης ή συνδυασμός 1 υποδαπέδιας ζώνης θέρμανσης και 1 ζώνης θερμαντικών σωμάτων

*Απαιτούνται προαιρετικά εξαρτήματα

Αυτόματος έλεγχος καμπύλης θέρμανσης

Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας σύμφωνα με μια καμπύλη θέρμανσης (ανάλογα με τον τερματικό εξοπλισμό θέρμανσης και τη θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου)

Υψηλή αντοχή

  • Αντιδιαβρωτική προστασία
  • Δεν απαιτείται διακόπτης παροχής
  • Δεν απαιτείται αντιπηκτική προστασία

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Εάν μια μονάδα εξωτερικού χώρου δεν λειτουργεί, ενεργοποιείται ένα ενσωματωμένο εφεδρικό σύστημα θέρμανσης ή ένας εξωτερικός λέβητας για την αδιάλειπτη παροχή ζεστού νερού στο σπίτι.