Κασέτα μονάδας εσωτερικού χώρου συστημάτων AIRSTAGE™ VRF Κασέτα τρισδιάστατης παροχής

Μοντέλα

Μονοφασικό 230 V
AUXS018GLEH
AUXS024GLEH

Λειτουργίες

Κασέτα τρισδιάστατης παροχής 3 μεμονωμένα ελεγχόμενες θυρίδες εξόδου αέρα

Η ρύθμιση παροχής αέρα Comfortable επιτρέπει στις θυρίδες εξόδου αέρα δεξιά και αριστερά, καθώς και στην πλατιά κεντρική θυρίδα να συνεργάζονται για να παρέχουν ένα άνετο περιβάλλον στον χώρο.

*
Παρουσιάστηκε στην αγορά το 2018. Στην κατηγορία κλιματιστικών δωματίου για το σπίτι (πηγή: Fujitsu General Limited).

Κατανομή θερμοκρασίας κατά την ψύξη και τη θέρμανση (όταν έχει ρυθμιστεί στην λειτουργία παροχής αέρα Comfortable)

Ψύξη

Συνθήκες δοκιμής: Μοντέλο AUXS024GLEH σε λειτουργία ψύξης με τον όγκο αέρα στην [Υψηλή ρύθμιση], για διατήρηση της θερμοκρασίας του δωματίου στους 18 °C με θερμοκρασία εξωτερικού χώρου 35 °C, δοκιμή στην αίθουσα περιβαλλοντικών δοκιμών 40 m²

Θέρμανση

Συνθήκες δοκιμής: Μοντέλο AUXS024GLEH σε λειτουργία θέρμανσης με τον όγκο αέρα στην [Υψηλή ρύθμιση], για διατήρηση της θερμοκρασίας του δωματίου στους 30 °C με θερμοκρασία εξωτερικού χώρου 7 °C, δοκιμή στην αίθουσα περιβαλλοντικών δοκιμών 40 m²

Η λειτουργία μεμονωμένης ρύθμισης της παροχής αέρα βελτιστοποιεί την κατεύθυνση παροχής αέρα, ώστε να ταιριάζει με τη διάταξη του δωματίου.

Ρυθμίζει τις παροχές αέρα από τις πλευρικές θυρίδες εξόδου αέρα, ώστε να ταιριάζουν με τη διάταξη και τη χρήση του χώρου, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η σπατάλη αέρα.

Ο βέλτιστος έλεγχος της παροχής αέρα παρέχει βελτιωμένη άνεση σε στενά δωμάτια.

Μεμονωμένος έλεγχος των θυρίδων εξόδου αέρα

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης μιας μεμονωμένης παροχής αέρα μέσω ενσύρματου τηλεχειριστηρίου με οθόνη αφής*. Υπάρχει δυνατότητα μεμονωμένης ρύθμισης της παροχής αέρα από κάθε θυρίδα εξόδου αέρα.

*
Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο UTY-RNRYZ3

Εξαιρετική απόδοση με εξοικονόμηση ενέργειας

Η δομική σχεδίαση για την αναρρόφηση μεγαλύτερου όγκου αέρα και την πιο ομαλή έξοδό του μειώνει την απώλεια αέρα και επιτυγχάνει την καλύτερη στην κατηγορία απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας.