Standard-serien (kompakt och komfort) AGYG09KVCA

Indoor unit, Remote controller, Outdoor unit

Inomhusenhet :
AGYG09KVCA
Utomhusenhet :
AOYG09KVCA
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Enastående energibesparande prestanda
  • Med två fläktar och brett luftflöde
  • Flexibel och enkel installation
  • Flexibel röranslutning gör det möjligt att dränera och dra rör i 6 riktningar
  • Styrning med smart enhet (tillval)
  • 10 °C uppvärmning
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kylläget baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Ventilationsgaller med vertikal svängningsrörelse: Ventilationsgallret svänger automatiskt upp och ned. Automatisk fläkthastighet: Mikrodatorn justerar automatiskt luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: I händelse av ett tillfälligt strömavbrott startas luftkonditionering om i samma driftsläge som tidigare när strömförsörjningen är återställd. Insomningstimer: En mikrodator ändrar gradvis rumstemperaturen automatiskt så att du kan sova bekvämt. Programtimer: Med den här digitala timern kan du välja ett av fyra alternativ: PÅ, AV, PÅ » AV eller AV » PÅ. Filterskylt: Anger filtrets rengöringsperiod genom att blinka. Jondeodoriseringsfilter: Filtret deodoriserar genom att kraftfullt sönderdela absorberade lukter med hjälp av oxiderande och luktreducerande effekter av joner som bildas av extremt fin partikelkeramik. Apple-katekinfilter: Apple-katekinfiltret använder statisk elektricitet för att rena luften från fina partiklar och damm. Tvättbar panel: Frontpanelen är enkel att ta bort för enkelt underhåll.

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående inställd temperatur. Timer för automatisk avstängning: Stängs automatiskt av när en fast tidsperiod har förflutit från driftstart. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Veckotimer och temperaturåterställningstimer kan ställa in temperaturen för två tidsintervall och för varje veckodag. Extern på/av-ingång för Special Cooling: Special Cooling är en funktion som stöder funktionen Multi System Control.

Kapacitet

Kylning   2.5 kW
Uppvärmning   3.5 kW

RANK 5


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 2.5 (0.9 - 3.5) kW
Uppvärmning 3.5 (0.9 - 5.1) kW
Ineffekt Kylning 0.530 kW
Uppvärmning 0.810 kW
EER Kylning 4.70 W/W
COP Uppvärmning 4.30 W/W
Pdesign Kylning 2.5 kW
Uppvärmning (-10°C) 2.6 kW
SEER Kylning 8.50 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.30 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A+++
Uppvärmning (Genomsnitt) A+
Max. driftström Kylning 7.0 A
Uppvärmning 8.5 A
Årlig energiförbrukning Kylning 103 kWh/a
Uppvärmning 845 kWh/a
Fuktborttagning 1.3 l/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 40 dB(A)
Medel 35 dB(A)
Låg 29 dB(A)
Tyst 22 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 41 dB(A)
Medel 35 dB(A)
Låg 29 dB(A)
Tyst 22 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 43 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 47 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 53 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 54 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 58 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 61 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus (Kylning) Hög 570 m³/h
Utomhus (Kylning) Hög 1530 m³/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 600 mm
Bredd 740 mm
Djup 200 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 542 mm
Bredd 799 mm
Djup 290 mm
Nettovikt Inomhus 14.0 kg
Utomhus 31 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska φ6.35 mm
Gas φ9.52 mm
Dräneringsslangens diameter φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 20 (15.0) m
Max. Höjdskillnad 15 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R32
Global uppvärmningspotential 675
Ladda 850 g (0.574 CO2eq–T)
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : AGYG09KVCA