Tak Komfort för stora rum ABYG30LRTE

Inomhusenhet och utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM i-PAM
Inomhusenhet :
ABYG30LRTE
Utomhusenhet :
AOYG30LETL
Hämta :
Katalog

Funktioner

  • Flexibel installation
  • Automatisk svängningsrörelse i flera riktningar
  • Friskluftsintag
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. 10 °C uppvärmning: Rumstemperaturen kan ställas in så att den inte sjunker under 10 °C och rummet inte blir för kallt när det står tomt. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kylläget baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk dubbel svängningsrörelse: Aktiverar komplex svängningsrörelse av ventilationsgallret i både horisontell och vertikal riktning. Automatisk fläkthastighet: Mikrodatorn justerar automatiskt luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: I händelse av ett tillfälligt strömavbrott startas luftkonditionering om i samma driftsläge som tidigare när strömförsörjningen är återställd. Anslutningsbar friskluftskanal: Tar in utomhusluft genom att en lokalt inköpt kanal fästs på friskluftsutstötaren, samt en tillvalsdel. Insomningstimer: En mikrodator ändrar gradvis rumstemperaturen automatiskt så att du kan sova bekvämt. Programtimer: Med den här digitala timern kan du välja ett av fyra alternativ: PÅ, AV, PÅ » AV eller AV » PÅ. Filterskylt: Anger filtrets rengöringsperiod genom att blinka.

Alternativ

Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående inställd temperatur. Friskluftsintag: Frisk luft kan tas in av en fläkt som är ansluten till en extern styrenhet. Timer för automatisk avstängning: Stängs automatiskt av när en fast tidsperiod har förflutit från driftstart. Veckotimer och temperaturåterställningstimer: Veckotimer och temperaturåterställningstimer kan ställa in temperaturen för två tidsintervall och för varje veckodag. Extern på/av-ingång för Special Cooling: Special Cooling är en funktion som stöder funktionen Multi System Control.

Kapacitet

Kylning  8.5 kW
Uppvärmning  10.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 8.5 kW(2.8 - 10.0) kW
Uppvärmning 10.0 kW (2.7 - 11.2) kW
Ineffekt Kylning 2.65 kW
Uppvärmning 2.77 kW
EER Kylning 3.21 W/W
COP Uppvärmning 3.61 W/W
Pdesign Kylning 8.5 kW
Uppvärmning (-10°C) 8.0 kW
SEER Kylning 6.10 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.20 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A++
Uppvärmning A+
Max. driftström Kylning 17.0 A
Uppvärmning 17.0 A
Årlig energiförbrukning Kylning 487 kWh/a
Uppvärmning 2662 kWh/a
Fuktborttagning 2.5 I/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 45 dB(A)
Medel 43 dB(A)
Låg 37 dB(A)
Tyst 32 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 45 dB(A)
Medel 43 dB(A)
Låg 37 dB(A)
Tyst 32 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 53 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 55 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 57 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 60 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 68 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 69 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus Hög 1660 m3/h
Utomhus Hög 3600 m3/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 240 mm
Bredd 1660 mm
Djup 700 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 830 mm
Bredd 900 mm
Djup 330 mm
Nettovikt Inomhus 46 kg (101 lbs)
Utomhus 61 kg (134 lbs)
Anslutningsrörets diameter Vätska 9.52 mm
Gas 15.88 mm
Dräneringsslangens diameter Inomhus 22.0 mm
Utomhus 25.6 mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 50 (20) m
Max. Höjdskillnad 30 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2,088
Ladda 2,100 g
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ABYG30LRTE

Inomhusenhet

Tillvalsdelar

Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrstyrenhet
UTY-RVNYM
Enkel fjärrstyrenhet
UTY-RSNYM
Dräneringspumpenhet
UTR-DPB24T
Fläns
UTD-RF204 (rund)