VANLIGA FRÅGOR: Trådlös styrning Hur ansluter jag en WLAN-adapter manuellt med min smartphone med iOS 14 (eller surfplatta med iPad OS 14)?

  • 0122

Svar

När du börjar ansluta en WLAN-adapter manuellt med din smartphone med iOS 14 eller surfplatta med iPad OS 14, visas ett meddelande på skärmen på din smartphone eller surfplatta enligt nedan.

1.

När du ser detta meddelande återgår du till hemskärmen på din smartphone eller surfplatta.

2.

Tryck på ikonen Inställningar [Settings].

3.

Tryck på ikonen för trådlöst LAN.

4.

Tryck på SSID för den åtkomstpunkt som du vill ansluta till.

5.

När du har lyckats ansluta till åtkomstpunkten återgår du till hemskärmen.

6.

Tryck på FGLair-ikonen.

7.

Tryck på Fortsätt [Continue].

8.

Meddelandet ”Registrerar ny luftkonditionering för ditt konto” [Registering new air conditioner with your account] visas på skärmen.

9.

Meddelandet ”Initierar luftkonditionering” [Initializing air conditioner] visas.

10.

Meddelandet ”Inställning slutförd” [Setting completed] visas.

Om felkoden 293x visas på skärmen gör du så här:

1.

Tryck på OK.

2.

När du ser detta meddelande återgår du till hemskärmen på din smartphone eller surfplatta.

3.

Tryck på ikonen Inställningar [Settings].

4.

Tryck på ikonen för trådlöst LAN.

5.

Tryck på SSID för den åtkomstpunkt som du vill ansluta till.

6.

När du har lyckats ansluta till åtkomstpunkten återgår du till hemskärmen.

7.

Tryck på FGLair-ikonen.

8.

Tryck på Enhetstyp [Unit Type].

9.

Tryck på Nästa [Next].

10.

Tryck på Enkel anslutning [Easy connection].

11.

Tryck på Registrera [Register].

12.

Meddelandet ”Registrerar ny luftkonditionering för ditt konto” [Registering new air conditioner with your account] visas på skärmen.

13.

Meddelandet ”Initierar luftkonditionering” [Initializing air conditioner] visas.

14.

Meddelandet ”Inställning slutförd” [Setting completed] visas.