VANLIGA FRÅGOR: Trådlös styrning Så här initierar du en trådlös LAN-adapter

 • 0121

Svar

Externa och inbyggda typer

1. Håll knappen ”Inställning” [Setting] intryckt i 10 sekunder.

2. När initieringen är klar blinkar både lysdiod 1 och lysdiod 2 tre gånger samtidigt (blinkar på och av med 0,5 sekunders intervall).

Sedan blinkar lysdiod 1 (på i 2 s. och av i 0,5 s.).

Efter 60 sekunder återgår båda lysdioderna till sina ursprungliga ljusmönster (lysdiod 1: på, lysdiod 2: på i 2 s. och av i 2 s.).

USB-typer

För fjärrstyrenhet av typ 1

 1. Håll knappen SÄND [SEND] eller AV (TIMER) [OFF (TIMER)] på fjärrstyrenheten intryckt i mer än 5 sekunder.
 2. ”Ln” och ”1” visas på fjärrstyrenhetens skärm.
 3. Välj ”2” med knappen TEMP på fjärrstyrenheten.
 4. Tryck på knappen O/I på fjärrstyrenheten.
 5. ”1n” visas på fjärrstyrenhetens skärm.
 6. Tryck på knappen O/I på fjärrstyrenheten. När adapterns initiering startar börjar indikatorlampan ”WLAN” att blinka. När initieringen är klar släcks ”WLAN”-indikatorn.

För fjärrstyrenhet av typ 2

 1. Håll knappen PÅ (TIMER) [ON (TIMER)] på fjärrstyrenheten intryckt i mer än 5 sekunder.
 2. ”L2” visas på fjärrstyrenhetens skärm.
 3. Tryck på knappen START/STOPP [START/STOP] på fjärrstyrenheten.
 4. ”1n” visas på fjärrstyrenhetens skärm.
 5. Tryck på knappen START/STOPP [START/STOP] igen. När adapterns initiering startar börjar indikatorlampan ”WLAN” att blinka. När initieringen är klar släcks ”WLAN”-indikatorn.

För fjärrstyrenhet av typ 3

 1. Tryck på WLAN-knappen på fjärrstyrenheten tre gånger.
 2. ”L3” visas på fjärrstyrenhetens skärm.
 3. Håll knappen O/I på fjärrstyrenheten intryckt i mer än 5 sekunder. När adapterns initiering startar börjar indikatorlampan ”WLAN” att blinka. När initieringen är klar släcks ”WLAN”-indikatorn.

För fjärrstyrenhet av typ 4

 1. Tryck på WLAN-knappen på fjärrstyrenheten tre gånger.
 2. ”L3” visas på fjärrstyrenhetens skärm.
 3. Tryck på knappen O/I på fjärrstyrenheten .
 4. ”1n” visas på fjärrstyrenhetens skärm.
 5. Håll knappen O/I på fjärrstyrenheten intryckt i mer än 5 sekunder. När adapterns initiering startar börjar indikatorlampan ”WLAN” att blinka. När initieringen är klar släcks ”WLAN”-indikatorn.

För fjärrstyrenhet av typ 5

 1. Håll knappen TIMER på fjärrstyrenheten intryckt i mer än 5 sekunder.
 2. ”Ln” och ”1” visas på fjärrstyrenhetens skärm.
 3. Välj ”2” med knappen TEMP på fjärrstyrenheten.
 4. Tryck på knappen START/STOPP [START/STOP] på fjärrstyrenheten.
 5. ”1n” visas på fjärrstyrenhetens skärm.
 6. Tryck på knappen START/STOPP [START/STOP] på fjärrstyrenheten. När adapterns initiering startar börjar indikatorlampan ”WLAN” att blinka. När initieringen är klar släcks ”WLAN”-indikatorn.