VANLIGA FRÅGOR: AIRSTAGE VRF-system Kan ett 35,1 kW-system till exempel leverera en kapacitet som är större än 35,1 kW?

  • 0008

Svar

Det är en vanlig missuppfattning. Ett typiskt VRF-system har en större ansluten kapacitet än ett kondensatoraggregat. Detta är fördelaktigt för tillämpningar där en stor byggnad har flera zoner som inte behöver värmas upp eller kylas samtidigt. Ett VRF-system kan endast flytta belastningen till rum där personer vistas baserat på förändringar i luftkonditioneringsbehoven. Systemet kan dock inte ge mer uppvärmning eller kylning än utomhusenhetens maximala totala kapacitet.*
AIRSTAGE är ett varumärke som tillhör Fujitsu General Limited.