VANLIGA FRÅGOR: AIRSTAGE VRF-system Kräver ett VRF-system vattenlås och synglas?

  • 0007

Svar

Ett VRF-system kräver inga vattenlås eller synglas, tack vare den effektiva oljehanteringen. I ett VRF-system samlas det mesta av oljan upp i en oljeavskiljare som är placerad omedelbart efter kompressorn. När en liten mängd olja kommer in i systemet försätts ett VRF-system i oljeåtervinningsläge. I det här läget ökar kompressorn trycket och trycker tillbaka eventuell kvarvarande olja till en ackumulator från vilken den återförs till kompressorn.*
AIRSTAGE är ett varumärke som tillhör Fujitsu General Limited.