VANLIGA FRÅGOR: AIRSTAGE VRF-system Vad är HSPF (heating seasonal performance factor, säsongsbetonad effektfaktor för uppvärmning)?

  • 0006

Svar

HSPF är den totala värmeeffekten för en värmepump, inklusive extra elvärme, som behövs för att uppnå uppvärmningskraven för en byggnad under en genomsnittlig uppvärmningssäsong.

HSPF beräknas genom att den totala mängden värme som tillförs under de kallare månaderna divideras med den totala energiförbrukningen under samma period.*
AIRSTAGE är ett varumärke som tillhör Fujitsu General Limited.