VANLIGA FRÅGOR: AIRSTAGE VRF-system Hur kan ett VRF-system uppnå större partiell belastningseffektivitet?

  • 0005

Svar

När ett VRF-system körs med partiell belastningskapacitet förbättras värmeöverföringen mellan inomhus- och utomhusenheterna avsevärt. När exempelvis ett 20-tons VRF-system körs med 50 % kapacitet levererar det prestanda som motsvarar ett 10-tons system. Det är som om ett 10-tonssystem hade samma spolyta som ett 20-tonssystem. Detta förbättrar VRF-systemets effektivitet avsevärt.*
AIRSTAGE är ett varumärke som tillhör Fujitsu General Limited.