VANLIGA FRÅGOR: AIRSTAGE VRF-system Vad är ett värmeåtervinningssystem?

  • 0003

Svar

Ett VRF-system för värmeåtervinning kan kyla ett rum (ta värme från ett rum) och överföra den återvunna värmen till ett annat rum. Den här mekanismen uppnår högre energieffektivitet. Installation av ett VRF-system för värmeåtervinning kräver dock ytterligare material- och arbetskostnader. Alternativt kan en välkonstruerad värmepumps VRF-system ge komfort till alla personer i alla zoner i en byggnad.*
AIRSTAGE är ett varumärke som tillhör Fujitsu General Limited.