VANLIGA FRÅGOR: AIRSTAGE VRF-system Hur skiljer sig ett VRF-system från ett konventionellt centralt luftkonditioneringssystem?

  • 0002

Svar

Ett konventionellt centralt luftkonditioneringssystem drivs vanligtvis med en fast hastighet. När full kylnings- eller uppvärmningskapacitet inte krävs slås systemet på och av automatiskt för att hålla rumstemperaturen på den valda nivån. Systemet har en enda inomhusenhet ansluten till ett nätverk av kanalaggregat. En fläkt distribuerar varm eller kall luft till olika delar av en byggnad genom dessa kanalaggregat och för tillbaka luft till centralsystemet. Detta är inte lika effektivt som ett VRF-system, eftersom det värmer upp eller kyler ned hela byggnaden jämnt till en vald temperatur. Dessutom kan energiförluster i fläkten och kanalaggregaten i ett konventionellt system lägga till 30 % på elräkningen.*
AIRSTAGE är ett varumärke som tillhör Fujitsu General Limited.