VANLIGA FRÅGOR: AIRSTAGE VRF-system Vad är ett VRF-system?

  • 0001

Svar

VRF står för Variable Refrigerant Flow (variabelt köldmedieflöde). Det är en typ av multi split-luftkonditioneringssystem med direktexpansion (DX) som inbegriper en kompressor med variabel kapacitet med ett nätverk av flera fläktkonvektorer inomhus. Ett VRF-system ökar energieffektiviteten genom att endast kyla eller värma upp zonen eller rummet där luftkonditionering behövs. De flesta VRF-system använder ett individuellt styrnings- och kommunikationsnätverk.*
AIRSTAGE är ett varumärke som tillhör Fujitsu General Limited.