Värmeåtervinning av modulär typ VR-IV-serien AJY324GALDH

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY108GALDH
Utomhusenhet :
AJY108GALDH
Utomhusenhet :
AJY108GALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Energibesparande teknik som förbättrat driftseffektiviteten
  • Utökat anslutningsförhållande
  • Ytterligare installation utan byte av huvudrör
  • Effektivitet i faktisk drift
  • Inverterkompressor
  • Flera funktioner för utomhusdrift
  • Köldmediekontroll på värmeväxlaren
  • Flexibel röranslutning
  • Flexibel installation av RB-enhet


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 36 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 64
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 25.2 - 150.7 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 100.5 kW
Uppvärmning 100.5 kW
Ineffekt Kylning 35.67 kW
Uppvärmning 27.48 kW
EER Kylning 2.82 W/W
COP Uppvärmning 3.66 W/W
Luftflödeshastighet 11100 + 11100 + 11100 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 64 dB(A)
Uppvärmning 68 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 80 Pa
Kompressorns motoreffekt 7.5 x 1 + 7.5 x 1 + 7.5 x 1 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått
Höjd X Bredd X Djup
1690 x 930 x 765 mm
1690 x 930 x 765 mm
1690 x 930 x 765 mm
Nettovikt 262 kg
262 kg
262 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ19.05 mm
Utsläppsgas φ28.58 mm
Insugningsgas φ41.27 mm
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Kylning / Uppvärmning -10 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY108GALDH / AJY108GALDH / AJY108GALDH

Utomhusenhet