Värmeåtervinning av modulär typ VR-IV-serien AJY072GALDH  [3Fas]

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY072GALDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Ny intelligent köldmediekontroll
  • Energibesparande teknik som förbättrat driftseffektiviteten
  • Utökat anslutningsförhållande
  • Ytterligare installation utan byte av huvudrör
  • Effektivitet i faktisk drift
  • Inverterkompressor
  • Flera funktioner för utomhusdrift
  • Köldmediekontroll på värmeväxlaren
  • Flexibel röranslutning
  • Flexibel installation av RB-enhet

Kapacitet

Kylning   22.4 kW
Uppvärmning   22.4 kW (Nominell) / 25.0 kW (Max.)


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 8 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 2 - 17
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 5.6 - 33.6 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Trefas 3N
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 22.4 kW
Nominell Uppvärmning 22.4 kW
Max. Uppvärmning 25.0 kW
Ineffekt Kylning 6.26 kW
Uppvärmning 5.37 kW
Nominell Uppvärmning 5.37 kW
Max. Uppvärmning 6.25 kW
EER Kylning 3.57 W/W
COP Nominell Uppvärmning 4.17 W/W
Max. Uppvärmning 4.00 W/W
Luftflödeshastighet 11100 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 56 dB(A)
Uppvärmning 58 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 77 dB(A)
Uppvärmning 79 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 80 Pa
Kompressorns motoreffekt 7.5 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1690 mm
Bredd 930 mm
Djup 765 mm
Nettovikt 262 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 11.8 kg (24.6 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ12.7 mm
Utsläppsgas φ15.88 mm
Insugningsgas φ22.22 mm
Total rörlängd 700 m
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -10 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Kylning / Uppvärmning -10 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. När kyldriften utförs vid en lufttemperatur utomhus under -5 °C måste utomhusenheten monteras i ett läge som är högre än eller samma som för inomhusenheter.

Mått

Utomhusenhet : AJY072GALDH

Utomhusenhet