Värmepump för typ med liten kapacitet J-IV Series AJY045LBLDH

Utomhusenhet

Utomhusenhet :
AJY045LBLDH
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Effektivitet i faktisk drift
  • Lång rörlängd
  • Upp till 14 enheter* kan anslutas

Kapacitet

Kylning   14.0 kW
Uppvärmning   14.0 kW (Nominell) / 16.0 kW (Max.)


Specifikationer

Nominellt kapacitetsområde 5 HP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter*1 1 - 12
Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter 7.0 - 21.0 kW
Bläddra
Strömkälla Fas Enfas 1
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 14.0 kW
Nominell Uppvärmning 14.0 kW
Max. Uppvärmning 16.0 kW
Ineffekt Kylning 4.15 kW
Uppvärmning 3.60 kW
Nominell Uppvärmning 3.60 kW
Max. Uppvärmning 4.50 kW
EER Kylning 3.37 W/W
COP Nominell Uppvärmning 3.88 W/W
Max. Uppvärmning 3.55 W/W
Luftflödeshastighet 6600 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning 52 dB(A)
Uppvärmning 55 dB(A)
Ljudeffektnivå Kylning 66 dB(A)
Uppvärmning 69 dB(A)
Max. externt statiskt tryck 30 Pa
Kompressorns motoreffekt 3.75 kW
Värmeväxlarfläns Blue Fin
Nettomått Höjd 1334 mm
Bredd 970 mm
Djup 370 mm
Nettovikt 117 kg
Köldmedium Typ R410A
Global uppvärmningspotential 2088
Ladda 5.3 kg (11.1 CO2eq–T)
Anslutningsrörets diameter Vätska φ9.52 mm
Gas φ15.88 mm
Total rörlängd 180 m
Max. höjdskillnad
(Utomhusenhet: Övre/nedre)
50 / 40 m
Driftsområde Kylning -5 till 46 °CDB
Uppvärmning -20 till 21 °CDB
Bläddra
Obs!
Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
Kylning:
Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
Uppvärmning:
Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
Rörlängd:
7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m. Skyddsfunktionen kan fungera när den används utanför driftsområdet.

Mått

Utomhusenhet : AJY045LBLDH

Utomhusenhet