ARXA030GLEH

Inomhusenhet

Inomhusenhet :
ARXA030GLEH
Hämta :
Kataloger

Kapacitet

Kylning   9.0 kW
Uppvärmning   10.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 9.0 kW
Uppvärmning 10.0 kW
Ineffekt 108 W
Luftflödeshastighet Kylning Hög 1410 m³/h
Medelhög 1350 m³/h
Medel 1280 m³/h
Låg hög 1240 m³/h
Låg 1190 m³/h
Tyst 1150 m³/h
Uppvärmning Hög 1410 m³/h
Medelhög 1350 m³/h
Medel 1280 m³/h
Låg hög 1240 m³/h
Låg 1190 m³/h
Tyst 1150 m³/h
Statiskt tryckområde 0 till 150 Pa
Statiskt standardtryck 50 Pa
Ljudtrycksnivå*2 Kylning Hög 34 dB(A)
Medelhög 33 dB(A)
Medel 32 dB(A)
Låg hög 31 dB(A)
Låg 30 dB(A)
Tyst 29 dB(A)
Uppvärmning Hög 34 dB(A)
Medelhög 33 dB(A)
Medel 32 dB(A)
Låg hög 31 dB(A)
Låg 30 dB(A)
Tyst 29 dB(A)
Nettomått Höjd 270 mm
Bredd 1135 mm
Djup 700 mm
Nettovikt 40.0 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska (Flare) φ9.52 mm
Gas (Flare) φ15.88 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
EV-kit (tillval) EV-kit (tillval)
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARXA030GLEH

Inomhusenhet