Kassett med enkelriktat flöde AUXV024GLEH

Indoor unit

Inomhusenhet :
AUXV024GLEH
Hämta :
Kataloger

Kapacitet

Kylning   7.1 kW
Uppvärmning   8.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 7.1 kW
Uppvärmning 8.0 kW
Ineffekt 99 W
Luftflödeshastighet Kylning Hög 1150 m³/h
Medelhög 1020 m³/h
Medel 940 m³/h
Låg hög 790 m³/h
Låg 700 m³/h
Tyst 610 m³/h
Uppvärmning Hög 1150 m³/h
Medelhög 1020 m³/h
Medel 940 m³/h
Låg hög 790 m³/h
Låg 700 m³/h
Tyst 610 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning Hög 49 dB(A)
Medelhög 47 dB(A)
Medel 45 dB(A)
Låg hög 42 dB(A)
Låg 39 dB(A)
Tyst 36 dB(A)
Uppvärmning Hög 49 dB(A)
Medelhög 47 dB(A)
Medel 45 dB(A)
Låg hög 42 dB(A)
Låg 39 dB(A)
Tyst 36 dB(A)
Nettomått Höjd 198 mm
Bredd 1190 mm
Djup 570 mm
Nettovikt 27.0 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska (Flare) φ9.52 mm
Gas (Flare) φ15.88 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
EV-kit (tillval) EV-kit (tillval)
Bläddra
*2.
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.

Mått

Inomhusenhet : AUXV024GLEH