Kassett med enkelriktat flöde AUXV018GLEH

Indoor unit

Inomhusenhet :
AUXV018GLEH
Hämta :
Kataloger

Kapacitet

Kylning   5.6 kW
Uppvärmning   6.3 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 5.6 kW
Uppvärmning 6.3 kW
Ineffekt 56 W
Luftflödeshastighet Kylning Hög 890 m³/h
Medelhög 840 m³/h
Medel 770 m³/h
Låg hög 710 m³/h
Låg 660 m³/h
Tyst 580 m³/h
Uppvärmning Hög 890 m³/h
Medelhög 840 m³/h
Medel 770 m³/h
Låg hög 710 m³/h
Låg 660 m³/h
Tyst 580 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning Hög 44 dB(A)
Medelhög 43 dB(A)
Medel 40 dB(A)
Låg hög 38 dB(A)
Låg 36 dB(A)
Tyst 34 dB(A)
Uppvärmning Hög 44 dB(A)
Medelhög 43 dB(A)
Medel 40 dB(A)
Låg hög 38 dB(A)
Låg 36 dB(A)
Tyst 34 dB(A)
Nettomått Höjd 198 mm
Bredd 1190 mm
Djup 570 mm
Nettovikt 26.0 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska (Flare) φ6.35 mm
Gas (Flare) φ12.7 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
EV-kit (tillval) EV-kit (tillval)
Bläddra
*2.
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.

Mått

Inomhusenhet : AUXV018GLEH