Kassett med enkelriktat flöde AUXV014GLEH

Indoor unit

Inomhusenhet :
AUXV014GLEH
Hämta :
Kataloger

Kapacitet

Kylning   4.5 kW
Uppvärmning   5.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 4.5 kW
Uppvärmning 5.0 kW
Ineffekt 38 W
Luftflödeshastighet Kylning Hög 720 m³/h
Medelhög 660 m³/h
Medel 630 m³/h
Låg hög 600 m³/h
Låg 580 m³/h
Tyst 550 m³/h
Uppvärmning Hög 720 m³/h
Medelhög 660 m³/h
Medel 630 m³/h
Låg hög 600 m³/h
Låg 580 m³/h
Tyst 550 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning Hög 37 dB(A)
Medelhög 36 dB(A)
Medel 35 dB(A)
Låg hög 34 dB(A)
Låg 33 dB(A)
Tyst 32 dB(A)
Uppvärmning Hög 37 dB(A)
Medelhög 36 dB(A)
Medel 35 dB(A)
Låg hög 34 dB(A)
Låg 33 dB(A)
Tyst 32 dB(A)
Nettomått Höjd 198 mm
Bredd 1190 mm
Djup 570 mm
Nettovikt 26.0 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska (Flare) φ6.35 mm
Gas (Flare) φ12.7 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
EV-kit (tillval) EV-kit (tillval)
Bläddra
*2.
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.

Mått

Inomhusenhet : AUXV014GLEH