Kassett med enkelriktat flöde AUXV012GLEH

Indoor unit

Inomhusenhet :
AUXV012GLEH
Hämta :
Kataloger

Kapacitet

Kylning   3.6 kW
Uppvärmning   4.0 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 3.6 kW
Uppvärmning 4.0 kW
Ineffekt 60 W
Luftflödeshastighet Kylning Hög 670 m³/h
Medelhög 520 m³/h
Medel 480 m³/h
Låg hög 450 m³/h
Låg 410 m³/h
Tyst 360 m³/h
Uppvärmning Hög 670 m³/h
Medelhög 520 m³/h
Medel 480 m³/h
Låg hög 450 m³/h
Låg 410 m³/h
Tyst 360 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning Hög 45 dB(A)
Medelhög 41 dB(A)
Medel 39 dB(A)
Låg hög 38 dB(A)
Låg 36 dB(A)
Tyst 32 dB(A)
Uppvärmning Hög 45 dB(A)
Medelhög 41 dB(A)
Medel 39 dB(A)
Låg hög 38 dB(A)
Låg 36 dB(A)
Tyst 32 dB(A)
Nettomått Höjd 198 mm
Bredd 785 mm
Djup 570 mm
Nettovikt 19.0 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska (Flare) φ6.35 mm
Gas (Flare) φ12.7 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
EV-kit (tillval) EV-kit (tillval)
Bläddra
*2.
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.

Mått

Inomhusenhet : AUXV012GLEH