Kassett med enkelriktat flöde AUXV009GLEH

Indoor unit

Inomhusenhet :
AUXV009GLEH
Hämta :
Kataloger

Kapacitet

Kylning   2.8 kW
Uppvärmning   3.2 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 2.8 kW
Uppvärmning 3.2 kW
Ineffekt 42 W
Luftflödeshastighet Kylning Hög 550 m³/h
Medelhög 440 m³/h
Medel 420 m³/h
Låg hög 400 m³/h
Låg 380 m³/h
Tyst 360 m³/h
Uppvärmning Hög 550 m³/h
Medelhög 440 m³/h
Medel 420 m³/h
Låg hög 400 m³/h
Låg 380 m³/h
Tyst 360 m³/h
Ljudtrycksnivå*2 Kylning Hög 42 dB(A)
Medelhög 37 dB(A)
Medel 36 dB(A)
Låg hög 35 dB(A)
Låg 33 dB(A)
Tyst 32 dB(A)
Uppvärmning Hög 42 dB(A)
Medelhög 37 dB(A)
Medel 36 dB(A)
Låg hög 35 dB(A)
Låg 33 dB(A)
Tyst 32 dB(A)
Nettomått Höjd 198 mm
Bredd 785 mm
Djup 570 mm
Nettovikt 19.0 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska (Flare) φ6.35 mm
Gas (Flare) φ9.52 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
EV-kit (tillval) EV-kit (tillval)
Bläddra
*2.
Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.

Mått

Inomhusenhet : AUXV009GLEH